بایگانی برچسب: زنان مجاهد

بازنمایی زنان مجاهد در فیلم سیانور

BBC

مهرک کمالی، بی بی سی پانزدهم آوریل ۲۰۱۷ تقی شهرام، بهرام آرام، و مجید شریف واقفی سه عضو مرکزیت سازمان مجاهدین خلق ایران در سال های ۵۳ و ۵۴ بودند. دو نفر اول تغییر ایدئولوژی سازمان مجاهدین از اسلام به مارکسیسم را اعلام می کنند که نفر سوم، شریف واقفی، …

ادامه نوشته »

پیام به آقای منوچهرهزارخانی … شورا منادی دمکراسی یا سزاریسم ـ بناپارتیسم یا فاشیسم؟

پیام به آقای منوچهرهزارخانی ... شورا منادی دمکراسی یا سزاریسم ـ بناپارتیسم یا فاشیسم؟

داوود باقروند ارشد از مسئولین سابق مجاهدین خلق  و شورای ملی مقاومت ـ ساکن اروپا پیام به آقای منوچهرهزارخانی بیماری و کهولت عقل را نیز زایل نموده؟ شورا منادی دمکراسی یا سزاریسم – بناپارتیسم یا فاشیسم سزاریسم و یا بناپارتیسم به رابطه مستقیم یک رهبر اقتدارگرا با مردم به هزینه …

ادامه نوشته »

مصاحبه با خانم حمیرا محمدنژاد (عضو سابق ارتش آزادیبخش و مجاهدین خلق ـ ساکن آلمان) ـ قسمت پنجم

مجاهدین خلق

مصاحبه سایت نیم نگاه با خانم حمیرا محمد نژاد (عضو سابق ارتش آزادیبخش و مجاهدین خلق ـ ساکن آلمان) ـ قسمت پنجم Tuesday, May 19, 2015 خانم حمیرا محمد نژاد عضو سابق مجاهدین و ارتش آزادیبخش در سال ۷۳ از مجاهدین جدا شد. انگیزه ی جدایی او از مجاهدین خلق …

ادامه نوشته »

مصاحبه با خانم حمیرا محمدنژاد (عضو سابق ارتش آزادیبخش و مجاهدین خلق ـ ساکن آلمان) ـ قسمت سوم

مصاحبه سایت نیم نگاه با خانم حمیرا محمد نژاد (عضو سابق ارتش آزادیبخش و مجاهدین خلق ـ ساکن آلمان) ـ قسمت سوم Monday, March 30, 2015 خانم حمیرا محمد نژاد عضو سابق مجاهدین و ارتش آزادیبخش در سال ۷۳ از مجاهدین جدا شد. انگیزه ی جدایی او از مجاهدین خلق …

ادامه نوشته »

نفیسه بادامچی پزشک یا شکنجه گر؟

حامد صرافپور (عضو سابق مجاهدین خلق) صفحه فیسبوک، سی ام اکتبر ۲۰۱۴ نفیسه بادامچی یک از پزشکان ارتش به اصطلاح آزادیبخش رجوی بود و او را از سال ۱۳۷۰ می شناسم. آن زمان هنوز خشن و “شکنجه گر” نشده بود… بعد از فرار تعدادی از اعضای پیشین شورای رهبری مجاهدین …

ادامه نوشته »

مصاحبه با خانم نسرین ابراهیمی عضو سابق ارتش آزادیبخش و مجاهدین خلق ـ قسمت ششم

خودکشی

خانم نسرین ابراهیمی از اعضای جدا شده مجاهدین خلق است که هم اکنون درکشور سوئیس زندگی می کند گفتگو با ایشان در باره دنیای تاریک و سیاه مجاهدین که حکایت تلخ و درخوری ست از روند مسخ آدمی و تدارک شرایطی که عمیق ترین و متعالی ترین احساسات انسانی و مفهوم …

ادامه نوشته »

مصاحبه با خانم نسرین ابراهیمی عضو سابق ارتش آزادیبخش و مجاهدین خلق ـ قسمت پنجم

انقلاب ایدئولوژیک

خانم نسرین ابراهیمی از اعضای جدا شده مجاهدین خلق است که هم اکنون درکشور سوئیس زندگی می کند گفتگو با ایشان در باره دنیای تاریک و سیاه مجاهدین که حکایت تلخ و درخوری ست از روند مسخ آدمی و تدارک شرایطی که عمیق ترین و متعالی ترین احساسات انسانی و مفهوم مقدس …

ادامه نوشته »

سفر اسپانیا ، تلاش دیپلماتیک یا ناکامی وجدان تیره بخت

سفر اسپانیا، تلاش دیپلماتیک یا ناکامی وجدان تیره بخت

آرش رضایی از کادرهای تشکیلاتی و با سابقه مجاهدین خلق December 24, 2012 هفته گذشته خانم مریم عضدانلو درسفر به اسپانیا به خبرگزاری اسپانیا گفت: ” قیام مردم ایران هم چون تحولات و قیامهای بهارعرب که درکشورهایی مثل مصر یا سوریه به وقوع پیوست، می تواند به رژیم استبداد دینی …

ادامه نوشته »