بایگانی برچسب: روان شناسی

عضویت در فرقه

عضویت در فرقه

افرا حسنی ایران Sunday, February 17, 2013 کسی که وارد فرقه می شود چون با محیط آشنا نیست از خود مقاومت و یا واکنش نشان می دهد. بنابراین تشویق و اعتماد دادن به او در مقطع ورود می تواند شک و تردید فرد را نسبت به سازمان کاسته، امیدوار کند …

ادامه نوشته »