نتایج جست و جو برای: سمیه محمدی

نگاهی به نامه مسعود رجوی قرائت شده درجمع متقاضیان پناهندگی کمپ موقت حریه (لیبرتی ) ـ بخش نخست

نگاهی به نامه مسعود رجوی قرائت شده درجمع متقاضیان پناهندگی کمپ موقت حریه (لیبرتی ) ـ بخش نخست

پدرام میر پارسی ـ اروپا  Monday, February 04, 2013 مقدمه _  اخیرا یکی از سایت های فرقه مجاهدین سخنان مکتوب مسعودرجوی درجمع  افراد درمانده وبیمار وکهنسال مستقردر کمپ موقت حریه را منتشر کرده است _ این نوشتارتاریخ پنجم دیماه ۱۳۹۱ را درشناسه خود دارد _ به باور نویسنده  این مکتوب …

ادامه نوشته »

تاملی بر خاطرات خانم مرضیه قرصی – بخش پنجم

زنان قرارگاه اشرف در معرض خشونت سیستماتیک سال ۷۷ – ارتش آزادیبخش ملی    در یکی از روزها سازماندهی جدیدی شد و دسته من تغییر کرد فرمانده دسته گوهرصدقیانی  نام داشت . او چهل و سه ساله به نظر می آمد  و ترک زبان بود . گوهر فرزند پسری داشت …

ادامه نوشته »