هنر و سینما
51 بازدید

مطالعات سیاسی

تاملاتی در باره مفاهیم و اندیشه سیاسی در دنیای مدرن

تاملاتی بر انقلاب اکتبر روسیه … دیپلماسی، نگرش ایدئولوژیک یا واقع گرایی

تاملاتی بر انقلاب اکتبر روسیه ... دیپلماسی نگرش ایدئولوژیک یا واقع گرایی

January 8, 2018 در دهه نخست حیات اتحاد جماهیر شوروی، دولت تاره پاگرفته در جستجوی یافتن تعادلی میان ضرورت پراکندن انقلاب بیرون از مرزهای کشور و لزوم تضمین ادامه بقای قدرت خویش، از ارزیابی مکرر سیاست خارجی خود باز نایستاد. در آغاز ”بلشویک“ها مراقب بودند تا از صورتبندی اصول سیاست …

ادامه نوشته »

شورای روابط خارجی امریکا (CFR) یا دولت در سایه

شورای روابط خارجی امریکا (CFR) یا دولت در سایه

“شورای روابط خارجی برای اینکه نزدیک به نیم‌ قرن،‌ سهمی اساسی در شکل‌گیری مفاهیم بنیادی سیاست خارجی آمریکا داشته است. ما بر این اعتقادیم که این فرآیند نه تنها به خودی خود غیر دموکراتیک است،‌ بلکه نتایج حاصل از آن علیه منافع اکثریت مردم آمریکا و نیز سایر مردم جهان …

ادامه نوشته »