59 بازدید

بایگانی روزانه: یکشنبه, آذر ۱۸, ۱۳۹۷

۱۶ آذر چه نسبتی با اقدامات و کارکرد فرقه مجاهدین دارد؟!

MEK

شانزدهم آذرماه هر سال فضای دانشگاهی کشور به یمن نامگذاری آن به نام «روز دانشجو» از شور و نشاط خاصی برخوردار گشته و به این بهانه فضای نقد و تعامل در باب بررسی چالش ها و فرصت های پیش روی دانشگاه و جامعه با حضور جریانات دانشجویی، سیاسی و مقامات …

ادامه نوشته »