50 بازدید

بایگانی روزانه: چهارشنبه, آذر ۷, ۱۳۹۷

فرقه مجاهدین خلق و روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

خشونت علیه زنان در مناسبات مجاهدین خلق

این برنامه به موضوع حقوق بشری، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان و ارتباط آن با سازمان مجاهدین خلق اختصاص دارد. به این معنی که سازمان مجاهدین خلق چه قدمی یا کاری در این رابطه انجام داده است؟   گرامی داشت حقوق زنان و مبارزه با خشونت علیه زنان …

ادامه نوشته »