خنده دار است تصور کنیم مریم رجوی برای کسی غیر از خودش حقی قائل باشد

همان طور که می دانید چند روزی است تعدادی از کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به شرایط سخت کاری و تاخیر در پرداخت حقوق اعتصاب کرده اند. رسیدگی به مطالبات صنفی کارگران قطعا وظیفه مسئولان ذیربط می باشد و ما نیز از کارگران محترم تقاضا داریم مطالبات خود را از مجاری قانونی پیگیری کنند … ادامه خواندن خنده دار است تصور کنیم مریم رجوی برای کسی غیر از خودش حقی قائل باشد