95 بازدید
نقطه نظرات انتقادی جداشدگان در رابطه با ماهیت فاشیستی و خط مشی تروریستی فرقه مجاهدین خلق ـ قسمت بیست و هفت

نقطه نظرات انتقادی جداشدگان در رابطه با ماهیت فاشیستی و خط مشی تروریستی فرقه مجاهدین خلق ـ قسمت بیست و هفت

میزگرد نقد مناسبات فاشیستی حاکم بر تشکیلات رجوی ـ قسمت بیست و شش

آذربایجانغربی، ارومیه

منبع: سایت نیم نگاه

هژمونی زنان و پیامدهای منفی آن بر افراد قرارگاه اشرف

آرش رضایی:

رهبری سازمان مجاهدین با وجود دگرگونیهایی که در واقعیت های دنیای مدرن پدیدار شده بود ، سعی داشت سیطره و نفوذ خود را بر تشکیلات و افراد مستقر در قرارگاه اشرف و نیز کادرهای تشکیلاتی در همه پایگاههایش در عراق به صورت پیوسته و همه جانبه ادامه دهد و شاید طرح ، بحث و عینیت “هژمونی زنان” در درون تشکیلات در راستای این هدف انجام گرفته بود.

قادر رحمانی:

بحث هژمونی زنان دقیقا همانطور که شما آرش جان گفتید شیوه ای بود تا از هر گونه انشعابی در سازمان جلوگیری کنند و مانع ریزش نیروها شوند. ماجراهای عجیب و غریبی بعد از بحث هژمونی زنان در قرارگاه اشرف بوجود آمد. واقعیت این بود مسئولین سازمان سعی داشتند افراد را به هر نحوی شده حتی از غذاخوردن آنان گرفته تا خوابیدنشان تحت کنترل شدید داشته باشند تا حتی یک نفر از تشکیلات و اشرف خارج نشود و صدای اعتراضی بلند نگردد. رهبری سازمان به هر بهانه ای بود فقط به حفظ تشکیلات فکر می کرد زیرا در صورت فروپاشی ، ماهیت واقعی رهبری سازمان آشکار می شد و واقعیتهای تلخی که در درون تشکیلات اتفاق افتاده بود از جمله آزار و اذیت نیروها و شکنجه آنان برملا می شد. شما نگاه کنید روزی که صدام در دادگاه عراق محکوم به اعدام شد برای من خیلی جالب بود از این بابت که صدام با آن همه کبکبه و دبدبه ، ارتش و تجهیزات و ادعاهای گزاف این چنین سهل و ساده در دام عدالت اسیر گردد و یقین دارم مسعود رجوی نیز به چنین کابوس هایی فکر می کرد به این دلیل پس از فروپاشی حکومت استبدادی صدام – رهبری سازمان فشارها را بر نیروها بیشتر و بیشتر می کرد تا نطفه هر گونه تحولی را در درون سازمان از بین ببرد. تحولی که در نهایت به نفع رجوی و سایر رهبران سازمان نبود. بالواقع تشکیلات سازمان یک پوسته و نیز درون و باطنی داشت. اگر پوسته سازمان را تراش بدهیم باطن و درونی زشت و کریه را خواهیم دید. مناسبات درونی سازمان عین این می ماند که رویش را با یک روکش پلاستیکی رنگ آمیز شده تزئیین کرده باشی که درونش پر از آشغال و کثافت بود.

هژمونی زنان در تشکیلات رجوی فریب و دروغی بیش نیست

واقعیت مناسبات درونی سازمان چنین بود و رهبری سازمان از روزی می ترسید که ماهیت زشت سازمان از طریق افراد ناراضی برملا گردد. به این دلیل از هر گونه جدایی نفرت داشت و جدا شده ها را با انگ ها ، دشنام ها و مواضع هیستریک مورد خطاب قرار می داد. رهبری سازمان به علت ترسی که از افشای ماهیت واقعی روابط درونی تشکیلات و قرارگاه اشرف داشت به هر ترفندی دست می زد تا اطلاعاتی به بیرون درج نکند ، به این خاطر سعی داشت با بحث هژمونی زنان به دروغ به دنیا اعلام کند طرفدار حقوق زنان است اما واقعیت این بود که رجوی سعی داشت از حربه رهبری زنان بهره برداری تبلیغاتی کند و چهره مطلوبی از خود نشان دهد. رهبران سازمان می گفتند: زنان از ستم تاریخی رها شدند. من به شما قول می دهم همین زنانی که آنها ادعا دارند در تشکیلات هژمونی با آنهاست و مریم رجوی پز این داستان را مدام می دهد. نمونه اش اینجا در کنار ما حضور دارد خانم مرضیه قرصی با نام مستعار آرزو در اشرف حالا در همین نشست ما حاضر است و شما شنیدید چه ماجراهای تلخی از داستان ورود خود به قرارگاه اشرف را برای ما توضیح داد و اینکه چگونه با ترفند و فشار ، خانواده ی او را متلاشی کردند ، همسرش را به کشتن دادند و فرزندش را برای ده سال از او جدا کردند. این نمونه ای از چرندیاتی ست که رجوی از آن به نام رهایی زن از ستم تاریخی و هژمونی زنان در سازمان یاد می کند. با صد نفر از خانم های تشکیلات نیز مواجه بشوید همین سرنوشت تلخ خانم قرصی را به نوعی رهبری سازمان برایشان رقم زده است.

میزگرد جداشدگان فرقه رجوی در ارومیه

خودکشی هایی که در مقر خانم ها اتفاق افتاد یا خانم هائی که تحت شکنجه در اشرف کشته شدند چند نمونه اش را دوستان در این نشست اشاره داشتند دلیل روشنی است بر بهره برداری ابزاری از زنان در دستگاه رهبری رجوی. واقعا کدام هژمونی به خانم های تشکیلات مجاهدین داده شده است؟ چه نوع هژمونی داده شد؟ حتی تا سطح و رده تشکیلاتی “مهوش سپهری” به جرئت می توان گفت که از او فقط به عنوان یک ابزار استفاده می شود اگر هژمونی به زنان داده شده است بایستی زنان تشکیلات در نهایت در سطح تعالی شخصیتی قرار می گرفتند اما آنها جز دشنام و تحقیر دیگران به خصوص مردان رفتار مناسب دیگری نداشتند. مثلا همین خانم “رقیه عباسی” به دلایل واهی به من و یا امثال من در جمع حاضران در نشست فحش می داد و من جرئت نداشتم پاسخ ایشان را بدهم چون محدود بودم و از انتقال به زندان مخوف ابوغریب می ترسیدم و می دانستم نبایستی از شرافت خودم دفاع کنم. اما در ذهنم به او دشنام متقابل می دادم. “صدیقه حسینی” یا کسانی چون “فهیمه اروانی” هم از فرماندهان و اعضای شورای رهبری در آن نشست حاضر بودند و نظاره گر این داستان تلخ. فهیمه اروانی برای رعایت ظاهر هم که شده تذکری به رقیه عباسی می داد و رقیه علی الظاهر تمکین می کرد تا رده تشکیلاتی خود را از دست ندهد. در حالی که در سازمان اینگونه به من القاء شده بود ، من برادر ایدئولوژیک خانم رقیه عباسی هستم و این واقعیت روابط و مناسبات زشت و تلخ در تشکیلات بود. یا نمونه دیگری که دوست دارم مثال بزنم در رابطه با خانم “معصومه ملک محمدی” فرمانده محور۷ است. “سارا گرامیان” را سازمان برای فرماندهی محور ۷ منصوب کرده بود. آن موقع تازه بحث شورای رهبری بود و به ما می گفتند در نشست معرفی سارا همه کف بزنند ، سوت بزنند و تشویق کنند و فلان و بیسار.

آرش رضایی:

چه سالی بحث شورای هژمونی زنان مطرح شد؟

سعید باقری دربندی:

 سال ۷۲

قادر رحمانی:

 سال ۷۲ بحث شورای ۲۴ نفره رهبری بود.

آرش رضایی:

دقیقا بعد از استارت بندهای طلاق بود.

سرکوب و تفکیک جنسیتی در فرقه مجاهدین

قادر رحمانی:

در همین نشست معرفی سارا گرامیان ، به ما گفتند شعار بدهید و سارا را تشویق کنید زیرا قرار بود سارا به جای معصومه ملک محمدی به فرماندهی محور ۷ منصوب شود. اما در کمال شگفتی متوجه شدیم معصومه از این انتصاب بشدت عصبانی ست و حسادت می کند. خیلی خوب مشخص بود. خب در چنین وضعیتی به این نتیجه می رسیدیم بحث شورای رهبری زنان نه برای شایستگی آنان که یک بازی بود برای جلوگیری از عدم فروپاشی تشکیلات.

آرش رضایی:

معصومه ملک محمدی واقعا برای این جابجائی حسودیش شد؟

قادر رحمانی:

بله کاملا مشخص بود. او بسیار برافروخته بود و در نشست از صندلی خود بلند شد و با لحنی ناراحت و عصبانی به ما گفت شعار برای سارا ندید‼ شما سارا را هنوز نشناختید‼ در همان حال یکی از بچه ها به معصومه گفت: خودتان گفتید کف بزنید ، سوت بزنید! باید اقرار کنم هر نشستی که مسعود یا مریم در رابطه با هژمونی زنان گذاشت هر نشستی که مهوش سپهری گذاشت یا فهیمه اروانی در آن شرکت داشت همه و همه بخاطر سرگرمی در واقع بود و اینکه آن مناسبات زشت تشکیلات مجاهدین و قرارگاه اشرف را به نحوی سرو سامان بدهند و به اصطلاح بزک کنند.

تنظیم از آرش رضایی

ادامه دارد …

لینک های مرتبط :

نقطه نظرات انتقادی جداشدگان در رابطه با ماهیت فاشیستی و خط مشی تروریستی فرقه مجاهدین خلق ـ قسمت بیست و شش

مصاحبه سایت نیم نگاه با آقای عادل اعظمی (عضو سابق مجاهدین خلق ـ ساکن انگلستان) ـ میلیشیاها یا کودکان سرباز و توحش جنسی و انحرافات دهشتناک اخلاقی در تشکیلات رجوی ـ قسمت دوازدهم

گزیده ی گفتگوی محمد رضا شاهید با خانم فرشته هدایتی (عضو سابق مجاهدین خلق ساکن – اسلو، نروژ) در برنامه “نامها و یادها” – قسمت سوم

مصاحبه سایت نیم نگاه با سعید باقری (عضو سابق فرقه رجوی) ـ قسمت نهم و پایانی

لینک کوتاه: http://www.nimnegah.org/farsi/?p=38476

درباره ی آرش رضایی

مدیر وبسایت خبری، تحلیلی نیم نگاه

همچنین ببینید

مصاحبه سایت نیم نگاه با آقای عادل اعظمی (عضو سابق مجاهدین خلق ـ ساکن انگلستان) ـ میلیشیاها یا کودکان سرباز و توحش جنسی و انحرافات دهشتناک اخلاقی در تشکیلات رجوی ـ قسمت دوازدهم

مصاحبه سایت نیم نگاه با آقای عادل اعظمی (عضو سابق مجاهدین خلق ـ ساکن انگلستان) ـ میلیشیاها یا کودکان سرباز و توحش جنسی و انحرافات دهشتناک اخلاقی در تشکیلات رجوی ـ قسمت دوازدهم

ادامه گفتگو با آقای عادل اعظمی آرش رضایی: عادل جان ، در رابطه با میلیشیاها …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *