مجاهدین خلق و تروریسم سایبری

شنبه ۲۶ آبان ۹۷ ارسال به سایت نیم نگاه بعد از سرنگونی رژیم جنایتکار صدام حسین، سازمان مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در ظاهر “خلع سلاح” را پذیرفت ولی در باطن همیشه آماده خرابکاری و تروریسم بوده و هست. کادرهای تشکیلاتی این فرقه آموزش های نظامی دیده و در قتل، کشتار و ترور تجربیات بالایی داشته … ادامه خواندن مجاهدین خلق و تروریسم سایبری