65 بازدید
جعلیات "کانون شورشی"

جعلیات “کانون شورشی”

جعلیات “کانون شورشی”

داوود باقروند ارشد (عضو سابق مجاهدین و شورای ملی مقاومت ـ ساکن اروپا)

با بن بست کامل عمل تروریستی بدنبال شکست کامل آن و جمع شدن تمامی عناصر دست اندکار، توسط رژیم افسانه های مربوط به عملیاتهای داخل کشور تشکیلات فرقه رجوی بعد از سال ۱۳۶۳ تا سال ۱۳۶۵بسیار شنیده شد.

این افسانه ها بصورت داستانهای تخیلیِ پرشوری که نویسندگان نشریه آنرا عملیاتهای کاغذی می نامیدند نوشته شده و هر بار بر آمارش افزوده و در نشریه مجاهد  منتشر می شد که تماما خبر از سرنگونی قریب الوقع رژیم میداد.

««این اخبار جعلی را خانم فرشته هدایتی که خود در بخش داخله (بخشی که این جعلیات را سازماندهی میکرد) کار میکرد در مصاحبه های افشاگرانه خود با تلویزیونهای دیجیتال تشریح کرده است.»»

خانم فرشته هدایتی (عضو سابق مجاهدین خلق ساکن – اسلو، نروژ)

تلاشهای صدام حسین از سال ۱۳۶۱ جهت به خدمت گیری مسعود رجوی با اقدامات طارق عزیز نتیجه داد.

طرح صدام حسین انتقال مسعود رجوی به بغداد و تمرکز نیروهای پراکنده آن در عراق و تشکیل یک نیروی متمرکز جهت بکارگیری در جبهه جنگ ایران و عراق بود.

در سال ۱۳۶۵ مسعود رجوی با نذر کردن آب ریخته به امام زاده مبارزه مسلحانه، مدعی شد که اساسا آن مبارزه سترگ چریکی بسیار پر بار گذشته در داخل کشور غلط بوده و کار درست این است که از این به بعد در قالب ارتش آزادیبخش بدان پرداخته خواهد شد.!!

بی خردی تکامل یافته جریان رجوی!

مسعود رجوی از موضع رهبری نیز به تمامی کانونهای ملغی شده شورشی داخل کشور دستور داد که هرچه سریعتر از ایران خارج شوند و به ارتش ازادیبخش ملی ایران در عراق بپیوندید (که حتی یکنفر نیز نپیوست) و جهت تاکید، حتی حضور در داخل و هر کاری علیه رژیم در داخل را حرام اعلام نمود. وی به این هم بسنده نکرد و مجدد جهت سه طلاقه کردن هرگونه فعالیت در داخل کشور عنوان کرد ما هیچ مجاهدی در ایران نداریم مجاهد و مبارز فقط و فقط در عراق در ارتش آزادیبخش میتواند باشد.

این مجموعه اطلاعیه و تاکید و… بدین معنا بود که از این به بعد تشکیلات رجوی بطور کامل در ایران هیچ کاری، هیچ رابطه ای، هیچ پشتیبانی عملیاتی، …  را  نه تنها ندارد و نخواهد داشت و حمایت نمی کند بلکه هر فعالیت در آنجا بر ضد استراترژی جدید یعنی ارتش آزادیبخش است.

وقتی رژیم آتش بس را پذیرفت و فروغ جاویدان به قتل عام بازمانده ارتش رجوی منجر شد. عملا آنچه که رجوی آنگونه که در فوق آمده و پیش بینی کرده بود رژیم کمر آنرا شکست.

از این پس رجوی سیاست آویختن به دامن آمریکا و جهانخواران جهت ترمیم کمر شکسته را پیشه نمود.  که در نهایت به خروج از پایتخت دوم ایران یعنی قرارگاه اشرف و رفتن به لیبرتی انجامید و در آنجا نیز نتوانست دوام آورده به آلبانی آمدند.  البته از آنجا که دیگر برای جهان روشن شده بود این تشکیلات هیچ جایی در ایران ندارد جهت ساخت پیروزیهای بزرگ به منظور تغذیه شورایی ها و نیروهای خسته و از پا افتاده خود به تولید هزاران زن شورای رهبری در پاریس و آلبانی و… مبادرت میکرد و به خودش و مردم ایران  تبریک می گفت.

نقدی بر مقاله خانم ناهید همت آبادی ـ تناقض و سطحی نگری در تحلیل روند تحولات سیاسی ایران

بدنبال شورشهای مردمی بهمن ۱۳۹۶ این تشکیلات که چندین بار حداقل به بیان رهبرش کف و دفن شده است (یکبار با انتخاب محمد خاتمی، یکبار بار دومی که انتخاب شد، یکبار در پذیرش آتش بس و یکبار هم در فروغ جاویدان، یکبار هم در خروج از عراق و آمدن به آلبانی)  افسانه های هزاران اشرف و هزاران زن شورای رهبری را به هزاران کانونهای شورشی در ایران تغییر نام داد. در زیر کلیپی از یکی از این کانونهای شورشی در سمنان است که این تشکیلات منتشر کرده است.

کانون شورشی تماما از زنان! (تا اینگونه به نیروهای خود القاء کند که  نقلاب مریمِ مقدسِ مسعود رجوی جواب داده و کانونهای شورشی زنان را ببار آورده است!!!) که پرچم با آرم سازمان چاپ عالی و نفیس با پلاکارد عکس حنیف نژاد باز هم با چاپ عالی و روسریهای یک دست که معلوم است تدارکات مریم رجوی یکجا تهیه کرده است. و مشخص است که بطور کامل در آلبانی توجیه و ترتیب بندی شده است که چه بگویند و چه بکنند و یک رژه نیز در محلی نامعلوم به نمایش میگ ذارند و پرچم دار جلویی تلاش دارد که حتما آرم سازمان در دوربین به نمایش درآید و توسط باد جمع نشود!!! نمایشی بغایت مسخره که توهین به شعور مخاطب است و بس.

نمایش های مسخره از این دست دهه هاست که توسط این تشکیلات به خورد مخاطب خود در شورای ملی مقاومت و تشکیلات سراسر عاری از تعقل و مغزشویی شده اش میدهد. ولی امان از یک حرکت یک اعتصاب یک اقدام که این تشکیلات بتواند علیرغم پشتیبانی عربستان و تمامی سیاستمداران کرایه ای غربی به اجرا بگذارد.

دروغها و عملیات کاغذی رجوی منعکس شده در نشریه مجاهد

مریم رجوی و فراخوان حمایت از جنگ … در تقدیس تروریسم و ستیزه جویی

در زیر نظرعربستان نسب به اثرات این تشکیلات در داخل ایران و وزن سیاسی آن که ویکی لیکس افشاء نموده است.

سند ویکی لیکس افشای نظر عربستان نسبت به فرقه رجوی

ویکی لیکس: سازمان اطلاعات عربستان، مجاهدین را گروهی بی اعتباردر داخل ایران می داند+ سند

بسم الله الرحمن الرحیم

ریاست کل سازمان اطلاعات

شمارۀ ۳۵/۱۲/۱۸ – ۵۱۰/۲۱۱۳

تاریخ ۱۵/۲/۱۴۳۳ هجری قمری (۹ ژانویه ۲۰۱۲ میلادی – مترجم)

پادشاهی عربستان سعودی ریاست کل سازمان اطلاعات(۱۰۱)

نامۀ محرمانه

موضوع: در مورد مریم رجوی

والاحضرت شاهزاده وزیر خارجه

سلام بر شما و رحمت خدا و برکات او باد

عطف به نامۀ آن والاحضرت به شمارۀ ۷/۲/۵۰۱۷۳ به تاریخ۱۳/۲/۱۴۳۳ هجری قمری (برابر با ۷ ژانویه ۲۰۱۲ میلادی – مترجم)

 در مورد اینکه جنابعالی پیامی از دکتر عامر التمیمی دریافت کرده اید که وی در آن پیشنهاد ترتیب دادن دیداری خصوصی

 با خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیدۀ ایران آزاد و رئیس سازمان ایرانی مجاهدین خلق در پاریس را ارائه داده است و

 اینکه جنابعالی نظر ریاست کل اطلاعات در این مورد را خواسته اید، موارد زیر را به اطلاع آن والاحضرت می رسانم:

۱– در رابطه با اینکه در آن نامۀ جنابعالی از درخواست دکتر عامر التمیمی مبنی بر آمادگی او برای ترتیب دادن دیداری

 با خانم مریم رجوی جدا از دکتر صالح المطلق و بدون اطلاع او ابراز پرسش و تعجب شده است، ریاست کل اطلاعات معتقد است

که منظور دکتر التمیمی از درخواستش این است که وی آمادۀ انجام این مأموریت جدا از دکتر المطلق می باشد  زیرا او می خواهد

این موضوع محرمانه (پنهانی) بماند و مسئولیت آن فقط با شخص او باشد و در نامه اش تأکید کرده که المطلق اطلاعی  از این موضوع ندارد.

۲– اطلاعات موجود حاکی از این است که سرویسهای امنیتی ایران در سازمان ایرانی مجاهدین خلق نفوذ کرده اند، همچنین این سازمان دیگر نقش و تأثیری در امور مربوط به ایران ندارد و فاقد پذیرش (پایگاه مردمی) در داخل ایران می باشد.

الیزابت استیکنی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: سازمان مجاهدین خلق جایگاهی در میان مردم ایران ندارد

سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا: مجاهدین جایگاهی در میان مردم ایران ندارد

سپتامبر ۲۸, ۲۰۱۸

 

آب پاک سخنگوی فارسی‌زبان وزارت خارجه آمریکا بر سر مریم رجوی

الیزابت استیکنی، سخنگوی فارسی‌زبان وزارت خارجه آمریکا در گفت‌وگوی اختصاصی با دویچه‌وله فارسی به سوالات آنها پیرامون سیاست آمریکا در قبال حکومت جمهوری اسلامی پاسخ داد. او از جمله گفت فعالیت‌ها و سخنان برخی سیاست‌مداران آمریکا سیاست رسمی این کشور نیست و سازمان مجاهدین خلق ایران جایگاهی در میان مردم ایران ندارد.

تائید همه گفته های ما و جوابی به آنها که مزورانه بدنبال جایگاه مجاهدین در ایران بودند!!!

گزارش رادیو فرانسه از آغاز خشونت و ترور توسط مجاهدین خلق در ایران

نظر وزارت کشور فرانسه نسبت به این تشکیلات

بسیاری از سازمانهای مدافع حقوق بشر اعلام کرده اند که این سازمان به دلیل ساختار خشونت آمیز خود و نبود مناسبات دموکراتیک در درون آن دارای ویژگیها و عملکردهای فرقه ای می باشد. همچنیناین سازمانها از نبود همکاری در راستای بازاسکان ساکنان کمپ لیبرتی اظهار تأسف کرده اند.

نه به تروریسم و فرقه ها

لینک های مرتبط :

فرار موفقیت آمیز پنج زن مجاهد از اسارتگاه فرقه رجوی

گزیده ی گفتگوی محمد رضا شاهید با خانم فرشته هدایتی (عضو سابق مجاهدین خلق ساکن – اسلو، نروژ) در برنامه “نامها و یادها” – قسمت چهارم

روزنامه ایندیپندنت انگلستان: کلنل ضد اطلاعات سابق آلبانی می گوید “فرقه رجوی مانند مافیا عمل می کنند”

حمایت شما سران فرقه فاشیستی رجوی ، مشروعیت کار معترضان واقعی را از بین می برد!

چرا مسعود رجوی بر سر مهمترین بزنگاه تاریخی به دادن سه اطلاعیه بسنده کرد

لینک کوتاه: http://www.nimnegah.org/farsi/?p=38632

درباره ی آرش رضایی

مدیر وبسایت خبری، تحلیلی نیم نگاه

همچنین ببینید

جواد فیروزمند

تلاش مذبوحانه فرقه مجاهدین برای پاک کردن گذشته

تلاش مذبوحانه مجاهدین برای پاک کردن گذشته تلویزیون «vizionplus» آلبانی در روز ۲۶ نوامبر ۲۰۱۸ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *