دو ملاقات و دیدار با مقامات سفارت آلبانی در آلمان و فرانسه

دو ملاقات و دیدار با مقامات سفارت آلبانی در آلمان و فرانسه سوم اکتبر ۲۰۱۸ ۱- تشریح جزئیات حمایت مریم رجوی از جنایت تروریستی اهواز به مقامات سفارت آلبانی  داوود باقروند ارشد ( عضو سابق فرقه مجاهدین خلق ساکن – اروپا) سپتامبر ۲۹, ۲۰۱۸ روز گذشته آقای داود باقروند ارشد طی ملاقاتی با مقامات سفارت آلبانی … ادامه خواندن دو ملاقات و دیدار با مقامات سفارت آلبانی در آلمان و فرانسه