ترک برداشتن زندان اشرف ۳ ( زندان مجاهدین خلق در آلبانی ) با روشنگری رسانه های بین المللی

ترک برداشتن زندان اشرف ۳ ( زندان مجاهدین خلق در آلبانی ) با روشنگری رسانه های بین المللی احسان بیدی (عضو سابق مجاهدین خلق ، ساکن تیرانا، آلبانی) بیست و پنجم سپتامبر ۲۰۱۸ مریم رجوی دست نشانده مثلت  آمریکا، اسرائیل و عربستان در کشور آلبانی حتما مطلع هستید که در طی چند ماه اخیر حضور … ادامه خواندن ترک برداشتن زندان اشرف ۳ ( زندان مجاهدین خلق در آلبانی ) با روشنگری رسانه های بین المللی