هنر و سینما
60 بازدید
قطه نظرات انتقادی جداشدگان در رابطه با ماهیت فاشیستی و خط مشی تروریستی فرقه مجاهدین خلق ـ قسمت بیست و پنج

نقطه نظرات انتقادی جداشدگان در رابطه با ماهیت فاشیستی و خط مشی تروریستی فرقه مجاهدین خلق ـ قسمت بیست و پنج

میزگرد نقد مناسبات فاشیستی حاکم بر تشکیلات رجوی ـ قسمت بیست و پنج

آذربایجانغربی، ارومیه

منبع: سایت نیم نگاه

طلاق های اجباری و پیامدهای منفی آن بر افراد قرارگاه اشرف

فرقه رجوی باید خشونت علیه زنان را متوقف کند

قادر رحمانی:

ما تا سال ۷۵ مختلط بودیم تا اوایل سال ۷۵ خانم ها و آقایان مختلط بودند برای مثال من که به عنوان راننده تانک بودم فرمانده ما زن بود ، فشنگ گذارمان مرد بود یعنی فشنگ گذار و راننده هر دو مرد بودند و توپچی و فرمانده ما زن بود. به این شکل افراد سازماندهی می شدند.

آرش رضایی:

در واقع هژمونی در تمام لایه ها دست خانم ها بود.

قادر رحمانی:

بله دقیقا. ببینید ، بعدا سال ۷۴ مسئولین سازمان بحثی را پیش کشیدند به اسم بند دال. داستان عجیبی بود. محور بحث “بند دال” این بود که هژمونی از آن زنان مجاهد است به خاطر قابلیت ها و توانمندیهائی که دارند!! در حالی که زنان اغلب سابقه ، تجربه و حتی سواد تشکیلاتی ، سیاسی و ایدئولوژیکی چندانی در سازمان در قیاس با کادرهای تشکیلاتی با سابقه مرد نداشتند.

سعید باقری دربندی:

قادر جان فکر می کنم سال ۷۱  بند دال را مطرح کردند که می گفتند …

قادر رحمانی:

نه ، سعید اشتباه نکن ابتدا بحث “بند الف” را آوردند بعد به ترتیب “بند ب” و “بند جیم” و در سال ۷۴ بند دال را طرح کردند. این قصه خیلی خوب یادم است.

سعید باقری دربندی:

سال ۷۴ بحث “بند ف” بود؟

قادر رحمانی:

سعید جان اگر یادت باشد در لشگر ۸۹ که بودیم در آن موقع یک دختری را تازه از مدرسه به سازمان آورده بودند چون در همان موقع مدرسه ای بود که بچه ها در آن درس می خواندند. و سال ۷۴ این ها بزرگ شده بودند تعدادی از بچه های کم سن و سال را سال ۷۲ فرستادند به خارج از عراق و اینها تازه وارد مناسبات شده بودند در واقع آنها را مجبور می کردند کاملا حجاب خودشان را رعایت کنند و در صورت کوچکترین تخلف با آنها بشدت برخورد می کردند و خیلی سختگیری می کردند که تاثیر بدی روی آنها گذاشت. به طوریکه همین دخترها در برابر اعضاء مرد قرارگاه خیلی تند برخورد داشتند در یکی از روزها مواجه شدم با مردی که مقابل سن غذا خوری که به آن اُپن می گفتند در حال گرفتن غذا بود و کمی آستینش را بالا زده بود و از نظر سنی بالای پنجاه سال به نظر می رسید و یکی از همین دخترهای کم سن و سال به آن مردی که جای پدرش بود تشر زد و به تندی گفت آستین پیراهنت را بیار پایین!! و آن مرد خیلی ناراحت شد. دیدن این صحنه تاثیر خیلی بدی روی من گذاشت بلافاصله به اتاق فرمانده ام رفتم و فرمانده ما در آن موقع “فتانه حسین محمدی” بود به او اعتراض کردم و گفتم: این چه مناسباتی است که تنظیم کرده اید و چرا باید طوری فضاسازی شود که دختری کم سن و سال به راحتی به مردی که جای پدرش است اینگونه گستاخانه رفتار کند؟ و به او امر و نهی کند. و بالا بودن آستین در این هوای جهنمی و گرم چه عیب و ایرادی دارد؟ که جرم قلمداد می شود؟

فتانه حسین محمدی گفت: ما عمدا به دخترها این دستور را دادیم که با مردها تند و خشن برخورد کنند!! و هدف ما این است مردها را به این شکل و سیاق تست کنیم و بسنجیم. اینکه مردها تا کجا کشش دارند و آیا زیر هژمونی زنها می روند؟ و چقدر انعطاف نشان می دهند؟

هژمونی زنان در تشکیلات رجوی فریبی بیش نیست

آرش رضایی:

بی شک این نوع رفتار و تنظیم مناسبات در درازمدت بر زنان تشکیلات نیز تاثیر منفی می گذاشت زیرا در پروسه ای طولانی روحیه مرد ستیزی زنان تشکیلات را نظاره گر می شدیم. دوستان به خوبی واقف هستند که روابط زن و مرد در قرارگاه اشرف مبتنی بر احترام متقابل و همدلی نبود. که سعی می شد به نوعی تشتت ، بدبینی و کینه را بین زن و مرد پدید بیاورند. در واقع رهبری سازمان سعی داشت با توجیه جا افتادن هژمونی زنان ، روحیه مرد ستیزی زنان تشکیلات را با روش ها و القائات غیر انسانی و غیر دموکراتیک به پیش ببرد. زیرا که رهبری سازمان در این امر مهم آگاهانه سعی داشت تا اقتدار مردها را در مناسبات درونی تشکیلات از بین برده و در نهایت زمینه ی هر گونه اعتراض ، انتقاد و یا ریزش و انشعاب احتمالی را از بین ببرد. در حقیقت ناتوان و عاجز کردن مردها در تمامی سطوح ذهنی ، روانی ، اجرایی و تشکیلاتی به عنوان رقیبان و یا مخالفان بالقوه و احتمالی مسعود (رجوی) ، روند و پروسه ای آگاهانه و برنامه ریزی شده بود.

قادر رحمانی:

دقیقا آرش جان ، ببینید در کشورهای اروپایی بر اساس آمار گرفته شده می گویند درصد مدیریت خانمها بالاتر است ولی این به این معنا نیست که زنها را بر علیه مردها بشورانند و یا آنها را تحقیر کنند. دقیقا کاری که در قرارگاه اشرف و مناسبات تشکیلات مسعود (رجوی) سعی داشت به تعبیر آرش مردها را تحقیر ، ناتوان و عاجز سازد.

آرش رضایی:

ولی مقوله مدیریت با هژمونی فرق می کند. در بحث هژمونی مفاهیمی چون اطاعت ، تبعیت و آمریت نهفته است اطاعت کورکورانه و تشکیلاتی که مبتنی بر القاء نوعی رضایت ناخودآگاهانه و تحمیلی است که اراده فعال ، استقلال فکری ، قدرت تفکر و انتخاب آزادانه را از آدمی سلب می کند. آمریت بر افراد – هدف هژمونی است. اما در مفهوم مدیریت موضوع هماهنگی امور برای عدم تداخل کارها و پیشبرد کارها است. که ربطی به غلبه روحیه مرد ستیزی زنها ندارد. و مرد و زن متناسب با توان و جایگاه علمی و تجربیات خود برای رسیدن به هدف ، هماهنگ و هدایت می گردند.

میزگرد نقد مناسبات فاشیستی حاکم بر تشکیلات رجوی ـ قسمت بیست و پنج

قادر رحمانی:

بله ، دوست دارم در رابطه با ماجرای هژمونی زنان در مناسبات سازمان به یک فاکت اشاره کنم. در یکی از روزها مانور زرهی داشتیم یکی از خانم ها را به فرماندهی تعیین کردند. تا دو یا سه تانک را در حین مانور فرماندهی کند. هر کدام از تانک ها چهار تا خدمه داشت. خب صحنه ای را تجسم کنید که فضایی جنگی دارد ، مانور نظامی است. فرماندهی که انتخاب می گردد باید خصوصیاتی داشته باشد اعم از قاطعیت ، جسارت و داشتن شجاعت. بویژه باید از فیزیک بدنی مناسبی هم برخوردار باشد همه این موارد برای برعهده گرفتن مسئولیت فرماندهی یک دسته یا یگان نظامی ضروری و لازم است. فرمانده ما که یک خانم جوان بود نه تنها این ویژگی ها را نداشت حتی اگر به ایشان می گفتی این قطب نماست ، شمال را ردیابی کن حتما جنوب را اشتباهی ردیابی می کرد و طرف جنوب می رفت. یعنی به لحاظ سواد و دانش نظامی واقعا چیزی در چنته نداشت اما رهبری سازمان برای اینکه تراوشات ذهنی خودش را بر ما غالب (القاء) کند فردی را به صرف اینکه زن است فرمانده یک گروه نظامی می کرد که هیچگونه شایستگی نداشت. حالا سعید (باقری) می خندد ، فکر می کنم متوجه شد که چه کسی را می گویم.

آرش رضایی:

کی بود آقا سعید؟

سعید باقری دربندی:

متوجه شدم منظور قادر چه کسی بود حالا خاطره ای یادم آمد در رابطه با اشاره ای که قادر کردند بعدا توضیح می دهم.

ادامه دارد…

لینک های مرتبط :

کالبد شکافی مصاحبه سایت نیم نگاه با خانم نسرین ابراهیمی (عضو سابق ارتش آزادیبخش و مجاهدین خلق ـ ساکن سوئیس)

نقطه نظرات انتقادی جداشدگان در رابطه با ماهیت فاشیستی و خط مشی تروریستی فرقه مجاهدین خلق ـ قسمت بیست و چهار

میزگرد بررسی موارد نقض حقوق بشر در مناسبات درونی فرقه مجاهدین ، ارومیه ـ قسمت هفتاد و دو

میزگرد بررسی موارد نقض حقوق بشر در مناسبات درونی فرقه مجاهدین ، ارومیه ـ قسمت هفتاد و یک

مصاحبه سایت نیم نگاه با آقای عادل اعظمی (عضو سابق مجاهدین خلق ـ ساکن انگلستان) ـ اهداف رهبری مجاهدین خلق از میتینگ ویلپنت پاریس ـ قسمت یازدهم

لینک کوتاه: http://www.nimnegah.org/farsi/?p=37374

درباره ی آرش رضایی

مدیر وبسایت خبری، تحلیلی نیم نگاه

همچنین ببینید

مصاحبه سایت نیم نگاه با سعید باقری (عضو سابق فرقه رجوی) ـ قسمت نهم و پایانی

مصاحبه سایت نیم نگاه با سعید باقری (عضو سابق فرقه رجوی) ـ قسمت نهم و پایانی

نقطه نظرات سعید باقری (عضو سابق فرقه مجاهدین) آرش رضایی: آقای باقری، مجاهدین خلق به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *