تروریسم افسار گسیخته را محکوم می کنیم

تروریسم افسارگسیخته را محکوم می کنیم بیست و نهم ژوئیه ۲۰۱۸ مصطفی محمدی و محبوبه حمزه، انسان های مبارز و دلسوخته ای که خود در ابتدا مجاهد خلق بوده و حتی مصطفی در سال ۲۰۰۳ به فرمان مریم قجر (رجوی) تروریست، اقدام به خودسوزی کرده است آنان پس از آگاه شدن، توانستند ضمن نجات خود … ادامه خواندن تروریسم افسار گسیخته را محکوم می کنیم