لری ویلکرسون مقام ارشد دولت جورج بوش: مجاهدین خلق یک فرقه خون آشام است

لری ویلکرسون مقام ارشد دولت جورج بوش: مجاهدین خلق یک فرقه خون آشام است پاریس، هجدهم ژوئیه ۲۰۱۸ آمریکا برای سرنگونی دولت ایران به فرقه خون آشام مجاهدین خلق کمک می کند، نام گزارشی است که توسط بن نورتون روزنامه نگار و لری ویلکرسون مقام ارشد دولت جورج بوش تهیه شده و در وب سایت … ادامه خواندن لری ویلکرسون مقام ارشد دولت جورج بوش: مجاهدین خلق یک فرقه خون آشام است