هنر و سینما
189 بازدید

بایگانی روزانه: چهارشنبه, خرداد ۹, ۱۳۹۷

نامه اعتراضی آقای نصرالله فلاحی به مریم رجوی سرکرده فرقه مجاهدین خلق

نامه اعتراضی آقای نصرالله فلاحی به مریم رجوی سرکرده فرقه مجاهدین خلق

نامه اعتراضی آقای نصرالله فلاحی به جعلیات مریم رجوی در سایتهای فرقه ای “ایران افشاگر” و “ایران آزاد فردا” نامه و مقالات خانواده ها بیست و نهم می ۲۰۱۸ اینجانب نصرالله فلاحی برادر آقای آیت فلاحی در رابطه با مطالبی که در یکی از سایت های سازمان مجاهدین خلق از …

ادامه نوشته »