اتحاد شوم جبهه امپریالیسم ، ارتجاع منطقه و گروه تروریستی مجاهدین خلق

آقای مصطفی آزاد (تحلیلگر و فعال سیاسی) ارسال به سایت نیم نگاه Saturday, May 05, 2018 تا یک هفته دیگر یعنی ۲۲ اردیبهشت موضوع امضا و تایید چند ماهه برجام توسط دونالد ترامپ با هر احتمالی تعیین تکلیف میشود. در این بین روشهای رسانه ای ، سیاسی و جاسوسی فرقه تروریستی رجوی متناسب با این … ادامه خواندن اتحاد شوم جبهه امپریالیسم ، ارتجاع منطقه و گروه تروریستی مجاهدین خلق