حبس افراد در اسارتگاه اشرف ۳ ـ توسط مریم رجوی و مزدورانش به بهانه تهدیدات امنیتی

محمد هاشمی (نام مستعار) ـ نجات یافته از اسارتگاه فرقه رجوی در آلبانی تیرانا، آلبانی، بیست و هفتم مارس ۲۰۱۸ از آنجا که مریم رجوی همه راهها را برای حبس و زندانی کردن افراد بکار گرفته بود ولی طرح های او یکی پس از دیگری توسط افراد گرفتار در این تشکیلات خنثی می گردید، این … ادامه خواندن حبس افراد در اسارتگاه اشرف ۳ ـ توسط مریم رجوی و مزدورانش به بهانه تهدیدات امنیتی