تبعیض در جامعه بی طبقه رجوی ـ مقاله یکی از جداشدگان فرقه مجاهدین در آلبانی

مجید آتش افروز ـ نجات یافته از اسارتگاه فرقه رجوی در آلبانی تیرانا، آلبانی، بیست و هشتم فوریه ۲۰۱۸ وقتی از جامعه بی طبقه توحیدی می شنویم، جامعه ای در نظر ما می آید که همه با هم برابرند و هیچ گونه تبعیضی برای هیچ کس در آن وجود ندارد و همه یکسان هستند. اما … ادامه خواندن تبعیض در جامعه بی طبقه رجوی ـ مقاله یکی از جداشدگان فرقه مجاهدین در آلبانی