هنر و سینما
183 بازدید
آرش رضایی

نقطه نظرات انتقادی جداشدگان در رابطه با ماهیت فاشیستی و خط مشی تروریستی فرقه ستیزه جوی مجاهدین ـ قسمت دوازدهم

میزگرد نقد مناسبات فاشیستی حاکم بر تشکیلات رجوی ـ قسمت دوازدهم

آذربایجانغربی، ارومیه

منبع: سایت نیم نگاه

آرش رضایی:

اگر از منظر تاریخی به موضوع نگاه کنیم واکنش رهبر فرقه مجاهدین با الگو های تاریخی سازگاری ندارد زیرا فرقه مجاهدین ادعا دارد که مسعود، راه امام حسین (ع) را ادامه میدهد خوب ما می گوییم امام حسین(ع) در حین مبارزه نیروهایش را تنها نگذاشت و مخفی نشد ، امام حسین در جلوی صف مبارزه بود مبارزه کرد و به همراه یارانش شهید شد و رفتار رهبری سازمان در فرار کردن و نیروهایش را در شرایط بحرانی تنها گذاشتن ، با الگوهای رفتاری و دینی ما سازگاری ندارد لذا سردمداران مجاهدین نمی توانند ادعا کنند که مصلحت بود تا مسعود مخفی بشود زیرا مسعود در فرار کردن هایش هنگام پدید آمدن بحران ها و چالش ها، فقط به فکر جان خویش بود و این در تضاد آشکار با رفتار الگوهای دینی ما است و شعارهای غلیظی که مسعود می داد.

سعید باقری دربندی:

آرش ببخشید حرفتان را قطع می کنم بچه های قرارگاه اشرف در رابطه با فرار مسعود و تنها گذاشتن نیروها در اشرف نکات جالبی را مطرح می کردند آنها می گفتند اگر امام حسین (ع) شب عاشورا چراغها را خاموش کرد و فرمودند هر کسی مایل است که صحنه مبارزه را ترک کند می تواند برود ، اما مسعود رجوی چراغها را خاموش کرد و ابتدا خودش در رفت. این رفتار مسعود به شکلی طنز آمیز ورد زبان اغلب بچه های قرارگاه ما بود در رابطه با صحبت های قادر رحمانی که گفت به افرادی که از سازمان جدا شدند و به ایران بازگشتند مارک بریده و مزدور شدن می زنند ، خب آن روزی که بحث و نشست های طعمه بود در آن بحث و نشست مسئولین سازمان می گفتند: آقا جای زندگی کجاست؟ تو ایران. پس خارجه نداریم و افراد خواهان جدایی حق ندارند به کشورهای اروپایی یا آمریکا و کانادا بروند. هر کس که قصد خروج از قرارگاه های سازمان را دارد بایستی به ایران برود. البته آنها اینطوری سعی داشتند افراد خواهان جدایی را بترسانند و مانع خروجشان گردند حالا ما افراد جدا شده به ایران آمدیم به وطن عزیزمان و کانون گرم خانواده هایمان. پس چرا رهبران سازمان به ما مارک مزدوری می زند؟ مگر خودشان نمی گفتند اگر می خواهید از سازمان جدا بشوید باید به ایران بروید و سازمان نمی تواند شما را به کشورهای دیگر بفرستد خب ما هم آمدیم ایران حالا چرا دست از سرمان بر نمی دارند و مدام در تلویزیون و سایت های متعلق به سازمان به افراد بازگشتی و جدا شده مارک و تهمت ناجوانمردانه می زنند. یا به فعالان دلسوز انجمن نجات که همه آنها از افراد با سابقه سازمان و منتقد مناسبات و استراتژی ضد میهنی سازمان بوده و هستند ، تهمت مزدوری می زنند؟

فاشیستی

آرش رضایی:

سعید به نکات جالبی اشاره کرد واقعا موضعگیری سازمان در قبال افراد جدا شده و بازگشتی به ایران حاکی از پارادوکس بیمارگونه ای ست که رهبران سازمان بایستی پاسخگو باشند ، پارادوکس در رفتار و گفتار. همه ما به خوبی واقفیم که فرقه مجاهدین ، با افراد خواهان جدایی و منتقد استراتزی و مناسبات درون گروهی به شکل ویژه ای برخورد می کرد به افراد خواهان جدایی سعی داشتند اینگونه القا کنند اگر به ایران بازگردند کشته خواهند شد یا اعدامشان می کنند و از این قبیل مزخرفات. آنها می خواستند با رفتارهای ماکیاولی و غیر اخلاقی مانع خروج افراد از سازمان بشوند و بدین ترتیب پل ها را پشت سر بچه های خواهان خروج از فرقه خراب کنند. حالا که ما ایران آمدیم چون ما را بر خلاف تبلیغات فرقه مجاهدین نکشتند و زندگی خودمان را داریم و همچون یک شهروند عادی طبق قوانین داخلی میهن مان زندگی می کنیم و از آن لذت می بریم و هیچ اتفاقی ناجوری هم برای ما نیفتاده، از نظر سازمان به مزدور مبدل شدیم!!

ببینید سعید حرف خیلی جالبی زد این نشانه چیه؟ سعید گفت سران فرقه مجاهدین به صراحت به افراد خواهان خروج از قرارگاه اشرف می گفتند باید بروید ایران. خب بسیاری از ما افراد جدا شده هم اکنون در ایران هستیم، چه اتفاقی افتاده؟ سازمان به خوبی از وضعیت ما آگاه است اما سردمداران فرقه مجاهدین برای اینکه تبلیغات یکسویه و فریبکارانه شان برملا نگردد و بی اثر، سعی دارند به افراد جدا شده مارک بزنند. آیا نوع موضعگیری فرقه مجاهدین در رابطه با افراد بازگشتی به ایران نشانه این نیست که سردمداران فرقه دچار یک نوع توهم بیمارگونه شده اند؟ دچار بیماری ذهنی و در واقع رهبران سازمان دچار نوعی عدم تعادل شخصیت هستند که ساده ترین موضوعات و پیش و پا افتاده ترین مسائل و رفتارها را نمی توانند تجزیه و تحلیل کنند و آنالیز منطقی و واقعگرایانه. به تصورم این قضیه خیلی مهم است.

سعید باقری دربندی:

دقیقا، نتیجه گیری منطقی کردید، فکر میکنم همین که سازمان قصد دارد تحلیلی نادرست از وضعیت جامعه ایران بدهد تحلیل هایش ذهنی ست و با واقعیات همخوانی ندارد چون رهبران سازمان به عینه با مسائل و مردم ایران سالهاست که رو در رو نیستند و از ایران و از جامعه دور هستند در نتیجه در توهمات خویش در جا می زنند. سازمان می خواهد فضای حاکم بر مناسبات را بر اساس توهمات و اختناق درست کند و عمدا نیروها را در وضعیت بی خبری محض از اتفاقات جامعه ایران و یا جهان بیرون از تشکیلات نگه دارد. ضمنا مسئولین سازمان حرف امروزشان با فردایشان تناقض وحشتناکی دارد. آنها حتی به اصول فکری خودشان نیز پایبند نیستند و رعایت نمی کنند. خیلی از نیروهای تشکیلات را که من می شناسم واقعا مایل نیستند در مناسبات بمانند و با سازمان باشند اما وضعیتی در مناسبات سازمان حاکم شده است تا نیروها را مجبور کنند در آنجا بمانند و از سازمان جدا نشوند اکثر اسرای جنگی و اسیر پیوستی هایی که من در تشکیلات می شناسم به هیچ وجه مایل نیستند در سازمان بمانند ولی فضا را طوری برای آنها درست کرده اند که آنها به خودشان می گفتند خب اگر ما فردا ایران برویم ، ما را قبول نمی کنند و یا اگر ما را پذیرفتند ما باید چکار کنیم ، باید تحت امر رژیم باشیم با همچین ذهنیتی سازمان توانسته بسیاری از نیروها را در تشکیلات وادار به ماندن کند. آنان به طور مدام تبلیغات منفی علیه ایران می کنند و افراد را شست و شوی مغزی می دهند تا نیروها نتوانند درست تصمیم بگیرند و به این ترتیب از بی خبری و بی اطلاعی نیروها و افراد تشکیلات سوء استفاده می کنند.

سایت نیم نگاه

قادر رحمانی:

البته این بلاتکلیفی و سر در گمی بین نیروهایی که سعید در مورد آنها صحبت کرد باید گفت افراد تشکیلات واقعا در شرایط آزادی نیستند تا تصمیم منطقی بگیرند و یا در فضایی باشند که دسترسی به اخبار و رویدادهای بیرون از سازمان را داشته باشند. در واقع آنها هیچگونه خبری از دنیای بیرون از مناسبات را ندارند. من کسانی را می شناسم که مدت سی سال است در تشکیلات هستند و در طول این سی سال فقط یک یا دوبار طبق برنامه خاصی به دستور تشکیلات برای چند روز از حصار های فیزیکی تشکیلاتی بیرون رفته اند آن هم به شکلی کاملا کنترل شده و حفاظت شده. ضمنا سازمان تبلیغات بسیار شدید و منفی نیز در تشکیلات طی این سالهای طولانی براه انداخته که تشخیص واقعیت را برای افراد خیلی مشکل کرده است. مثلا من قبل از اینکه وارد ایران بشوم هیچگونه اطلاعی از رویدادها و تحولات ایران و سایر کشورها نداشتم با ذهنیت بیست یا سی سال پیش داشتم به ایران پا می گذاشتم.

آرش رضایی:

در واقع جریان آزاد اطلاع رسانی در تشکیلات رجوی معنا و مفهومی ندارد.

قادر رحمانی:

 بله دقیقا. ببینید گاهی چند ثانیه از اخبار سی ان ان را طوری گلچین می کردند که در جهت تایید سازمان باشد و آن را برای ما پخش می کردند و ما واقعا در این خیال بودیم که همه دنیا از سازمان حمایت می کند.

آرش رضایی:

به صورت گزینشی و القائی اخبار را انتخاب و گلچین می کردند؟

قادر رحمانی:

بله ، و طوری اخبار را دستچین می کردند که به ما وانمود کنند ایران بشدت عقب مانده است و از قافله تمدن و پیشرفت عقب افتاده و عین افغانستان است تا قبل از اینکه به ایران باز گردم فکر می کردم در ایران هیچ رشته ورزشی وجود ندارد و رژیم با ورزش کردن شدیدا مخالف است یا اینکه در این تصور بودم که در خیابان های شهرهای ایران همه پیراهن سیاه پوشیده اند و برخی نیز که مامور رژیم هستند کلاش به دست دارند در خیابان ها می چرخند و مردم را اذیت می کنند و یا زنها همه بقعه به صورت دارند و جرئت ندارند زیاد در خیابان ها آفتابی بشوند. اینها همه نتیجه تبلیغات شدید و منظم سالهای طولاتی ست که سازمان در تشکیلات براه انداخته بود.

آرش رضایی:

قادر واقعا خیال می کردی همه خانم ها در ایران رو بنده دارند، درسته؟

قادر رحمانی:

 بله، در این تصور بودم همه خانمها به اجبار روبنده دارند و با چادر مشکی حق دارند بیرون از خانه بیایند و چه فضای عجیب و غریبی حاکم است.

آرش رضایی:

مثل مرضیه قرصی فکر می کردی درسته، مرضیه هم عین این حرفهای شما را برایم تعریف می کرد.!!!

مرضیه قرصی:

واقعا همه افرادی که الان در تشکیلات هستند بخصوص خانم ها مد نظرم است واقعا آن طور که قادر و یا من فکر می کردیم ، فکر می کنند که زائیده سالها تبلیغات منفی سازمان علیه ایران و بی خبری بچه ها از دنیای خارج از تشکیلات است.

ادامه دارد …

لینک های مرتبط :

نقطه نظرات انتقادی جداشدگان در رابطه با ماهیت فاشیستی و خط مشی تروریستی فرقه ستیزه جوی مجاهدین ـ قسمت یازدهم

نقطه نظرات انتقادی جداشدگان در رابطه با ماهیت فاشیستی و خط مشی تروریستی فرقه ستیزه جوی مجاهدین ـ قسمت دهم

مصاحبه سایت نیم نگاه با آقای عادل اعظمی (عضو جدا شده از مجاهدین خلق ـ ساکن انگلستان) ـ توقف زمان در تشکیلات رجوی ـ قسمت هفتم

خاطرات ناصر شیردم (عضو سابق فرقه مجاهدین) ـ مکانیزم های کنترل ذهن در قرارگاه اشرف ـ قسمت دهم

درباره ی آرش رضایی

مدیر وبسایت خبری، تحلیلی نیم نگاه

همچنین ببینید

مصاحبه بنیاد خانواده سحر با مالک بیت مشعل (نجات یافته از اسارتگاه فرقه رجوی در آلبانی) ـ قسمت دوم

مصاحبه بنیاد خانواده سحر با مالک بیت مشعل (نجات یافته از اسارتگاه فرقه رجوی در آلبانی) ـ قسمت دوم

تیرانا، آلبانی، بیست و نهم ژانویه ۲۰۱۸ بنیاد خانواده سحر در آلبانی مصاحبه ای با آقای …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *