گشت زنی و کنترل افراد داخل مناسبات حین ورود به شهر تیرانا

محمد هاشمی ( از اعضای جدا شده از فرقه رجوی ساکن تیرانا) تیرانا، آلبانی، اول سپتامبر ۲۰۱۷ چند ماه پیش که در مناسبات بودم و هر از گاهی به خیابانهای مجاور محل استقرار با دوستانم برای قدم زدن میرفتیم، بعد از مدتی که پشت سرمان را نگاه میکردیم دو نفر از مسئولین فرقه را میدیدیم … ادامه خواندن گشت زنی و کنترل افراد داخل مناسبات حین ورود به شهر تیرانا