330 بازدید
فرقه مجاهدین

با این آرزوها ، تنها عمرتان را تلف می کنید!ا

سیروس غضنفری (عضو سابق فرقه مجاهدین ، ساکن تبریز)

بیست و ششم ژوئیه ۲۰۱۷

سینا دشتی نامی که ازعمله واکره های فعال رجویست و خود را تحلیلگر هم میداند ، در نوشته ای بنام ”وثوق‌الدوله‌ی ولایت” ، خواسته است که ضمن رجزخوانی های مرسوم در این فرقه ، دست به قرینه سازی غیرعلمی تاریخی زده و نتیجه بگیرد که همانگونه که وثوق الدوله بعنوان آخرین وزیر یکی از دولتهای سابق بود، دکتر جواد ظریف هم که بطور خستگی ناپذیری مشغول انجام وظیفه بوده و به سیاستمدار معروفی در جهان تبدیل شده ، نقشی مانند وثوق الدوله خواهد داشت و آخرین دیپلمات جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و بدین ترتیب، همه چیز با خیر و خوشی بنفع آنها بپایان رسیده و شاهد حضور مریم تابان در تهران خواهیم بود!!!

از زبان این مرید رجوی بشنویم :

” اما دوران عوض شده است، قبول برجام و غلط کردم گفتن از تلاش براى تهیه‌ی بمب اتمى، با هر حیله و کلکى که همراه باشد، نمی‌تواند شکست استراتژى بقا از راه بمب اتمى را پنهان کند. در سیاست بین‌المللی البته که “کشتیبان را سیاست دیگرى آمده است”، حالا ببینیم هنر جهانمدارى و دیپلماسی نفتى و گازى حضرت ظریف تا چه حد کارا و مؤثر بوده است “؟

این خواست دولت آمریکا بود که چنین مذاکراتی انجام گیرد و دولت ایران هم با شرکت موثر خود به جهانیان نشان داد که درباره اش دروغ می گویند و فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران با آگاهی از تجارب شوروی سابق ، پاکستان و …، ساختن بمب اتمی را درمد نظر خود قرار نداده است.

در آن موقع دولت آمریکا دشمنی خود با مردم ایران را به درجه ای رسانده بود که عدم مذاکره جنگ را در پی داشت و کارشناسان جنگی مجرب آمریکا به اوباما توصیه کردند که این کار ممکن نیست مگر اینکه تمام ارتش آمریکا را بکار وا دارد و نتیجه ی نامعلومی از این جنگ بگیرید و او این توصیه ی کارشناسان فوق را قبول کرد و تن به مذاکره داد!

این مریدان دغلکار رجوی نمی دانند که این توافق اتمی بدون رغبت و حضور فعال آمریکا غیرممکن بود و در اصل این دولت آمریکا بود که مقدمات این نشست های بسیار طولانی و بی نظیر دیپلماتیک را فراهم کرد!

دکتر ظریف

البته در ابتدای کار و در ایام انتخابات امریکا ، ترامپ شعارهایی را مطرح کرد که واقعا می شد ازآن نتیجه گرفت که ”کشتی بان را سیاستی دیگر آمده است” که بزودی معلوم اش شد که با اصرار بر این وعده های انتخاباتی اش سرنوشتی شبیه کندی (رئیس جمهور اسبق آمریکا که ترور شد و درعرض این نیم قرن عاملین قتل اش روشن نشده؟؟!!) خواهد داشت که جا زد و تسلیم نئوکان هایی شد که خانم کلینتون رئیس جمهور پیشنهادی آنها بود و بدین ترتیب روشن شد که حداقل از نقطه نظر قدرتی که رئیس جمهورهای آمریکا دارند، قادر به آوردن کشتیبانی دیگر نیستند!

بنابراین می خواستم عرض کنم که سیاست های آمریکا را کماکان همان عامل دائمی (دولت اشرافیت صنعتی – نظامی و مالی آمریکا = دولت پنهان) تعیین خواهد کرد و تغییر دورانی قابل توجه در کار نیست!

بخصوص از این جهت که آمریکای غرق در بحران ، ابهت گذشته اش را از دست داده و حوادث لزوما آنطور اتفاق نخواهد افتاد که این دولت میخواهد و ایران هم از دست بستگی گذشته فاصله گرفته و اقدامات متقابلش برای طرف مقابل چندان هم کم هزینه نخواهد شد!

آقای دکتر ظریف با آگاهی کامل تر از ما ، با لحاظ شرایط فوق عمل می کند و البته مسئولیت کارهایی که دیگران می کنند ، متوجه ایشان نیست!

سینا دشتی که بدون تعریف و تمجید از مراد، نفس اش بند میآید، به سخنانش ادامه دهد ، می نویسد :

”در آستانه‌ی گردهمائى بزرگ مقاومت که داغ بزرگى بر دل ولی‌فقیه و اعوان و انصار او از هر رنگ و دسته و محفلى بر جا گذاشت و فریاد وامصیبتا ى رژیم را در آورد، حضرت ظریف به پاریس آمد، … احتمالاً رژیم محاسبه کرده بوده که با حراج مدل قاجارى نفت و گاز می‌تواند طرف فرانسوى را مثل دوران شیراک به تهاجم به مقاومت که در این دوران مثلا با لغو اجازه گردهمائى مشخص میشده، تشویق کند و با این احتمال هم در داخل پز قدرت‌نمائی بدهد و هم فضاحت حراج نفت را بپوشاند… حالا که رژیم دستش از کشتار مجاهدین محصور در لیبرتى کوتاه شده است، این ضربه‌ی محتمل سیاسى می‌توانست مرهم موقتى بر سوزش رژیم از هجرت بزرگ مجاهدین باشد “.

برخورد دکتر ظریف با دولت فرانسه کاملا زیرکانه بود و بدین وسیله به جهان طلبکار اعلام می کرد که با آزاد گذاشتن چنین جلساتی که در آنجا برعلیه ملت و دولت ایران سم پاشی میشود ، عملا روابط محترمانه ی متقابل را نقض می کنند و با این نقض کردن ها ، حق اعتراض به این یا آن اتفاق انجام شده در ایران را از خود سلب کرده اند!

این اقدام دکتر ظریف جنبه ی ضدتبلیغی داشت برعلیه کشورهای غرب رطب خورده ، که برعلیه دولت ایران تبلیغ می کنند و تصور نمی رود که هدف اصلی فرقه ی رجوی ناتوان از اداره ی ۲هزار اسیر خود بوده است!

بی جهت خودتان را وارد ماجرا نکنید  قبل از آنکه معنی برخوردهای دیپلماتیک را بفهمید!!

مسائل نفتی و قراردادهای آن به کشش بازار و جریانات دیگر بستگی دارد و در این خصوص یک دیپلمات محذوراتی دارد و قادر به انجام عمل اراده گرایانه نیست!

ما زمانی باین نوع قراردادها میتوانیم اعتراض کنیم که طرف معامله ی بهتری داشته باشیم و گرنه حرف مفت زدن که مالیات ندارد!

ما برای استفاده ی بهینه از منابع نفتی خود و کسب درآمد بیشتر و اشتغال زایی قابل توجه، احتیاج به ۲۰۰میلیارد دلار سرمایه داریم که دولت این مبلغ را دراختیار ندارد و اگر شما منبع داخلی و یا خارجی با صرفه تر را سراغ دارید ، مطرح کنید و گرنه حرف مفت نزنید!!

درادامه :

” تلاش بعدى حضرت ظریف سفر به نیویورک تحت عنوان سخنرانى در شوراى روابط خارجى بود که پوش سفر بود و در آن هدف مقدم، جلوگیرى از تحریمهاى جدید علیه رژیم و استفاده از فضاى سیاسى درون امریکا براى کاستن از بار تهدیدهاى متصور به رژیم بود “.

این سفر هم در چهار چوب وظایف یک وزیر خارجه بود و هر عقل سلیمی تلاش میکند که جلوی ضربات بر کشور خود را بگیرد و یا آنرا قابل تحمل تر کند و دکتر ظریف در برخورد با مصاحبه کنندگان چیره دست رسانه های دست راستی آمریکا ، با لیاقت تمام از منافع ملی کشورش حمایت کرد و چرا این موضوع باید سبب نگرانی باند رجوی باشد؟!

همچنین :

” سیاست کلى دولت جدید امریکا هنوز یک مسیر مشخصى را اعلام نکرده است، مواضع مختلف و متفاوتى از جانب مقامات مختلف اعلام شده است، وجه مشترک همه‌ی آن‌ها اما این است که دوران طلائى اوباما تمام شده است و بازگشتى در کار نیست. رسید دریافت پیام ظریف (بخوان خامنه اى) به دولت جدید امریکا با تحریم‌های جدید، مهر خورد و پیروزى بزرگ دیگرى براى نابغه‌ی دیپلماسی رژیم رقم خورد”.

آفرین پسر خوب!

اگر سیاست ها کاملا مشخص نشده که اینطور هم هست ، پس جاروجنجال ها و اظهار شادمانی های دروغین و دادن وعده های پیشرس به همدیگر چیست که در فرقه ی رجوی ادامه دارد؟

ما بارها عرض کرده و می کنیم که گردانندگان اصلی آمریکا توقع برقراری رابطه ی سلطه و تابعیت از ما را دارند و ما که یک طرف قضیه هستیم ، تحمل این ننگ و شکست را نداریم !!

این تحریم ها درخدمت همان سیاست همیشگی آمریکا با دیگران است و زمانی روی خوش – بازهم مزورانه – بما نشان خواهند داد که بگذاریم سوریه و… را بلعیده و حکومت دیگری در مناطق نفت خیز عراق و سوریه تشکیل دهند که البته بنفع ما و مردم منطقه و اکثریت ۹۰درصدی مردم زحمتکش جهان نیست!

گناه ما این است عزیز!

با این حال منتظر باش که درصورت تمایل به تن دادن باین خفت ، خبرتان می کنیم!

ایران اینترلینک

لینک های مرتبط :

دیدار دکتر ظریف با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه: ایران فرانسه را شریک بالقوه و بزرگ تجاری آینده خود میداند

دکتر ظریف: تهران از طرف دولت دونالد ترامپ «پیام‌های ضد و نقیضی» دریافت کرده‌است

مجله آمریکایی“نشنال اینترست”(National Interest): اقدام خطرناک ترامپ ، معاشقه با طاعون برای مقابله با ایران!

مصاحبه با آقای سیروس غضنفری عضو نجات یافته ی فرقه ی رجوی

لینک کوتاه: http://www.nimnegah.org/farsi/?p=27228

درباره ی آرش رضایی

مدیر وبسایت خبری، تحلیلی نیم نگاه

همچنین ببینید

جواد فیروزمند

تلاش مذبوحانه فرقه مجاهدین برای پاک کردن گذشته

تلاش مذبوحانه مجاهدین برای پاک کردن گذشته تلویزیون «vizionplus» آلبانی در روز ۲۶ نوامبر ۲۰۱۸ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *