492 بازدید

بایگانی روزانه: جمعه, مرداد ۲۰, ۱۳۹۶

خانواده مجاهدین یا مزدوران استعمار ـ نگاهی به زورآزمایی مجاهدین با خانواده ها و قوانین بین المللی

جواد فیروزمند

جواد فیروزمند (عضو جداشده از مجاهدین خلق ـ ساکن فرانسه) پاریس، هفتم اوت ۲۰۱۷ خانواده در جوامع بشری به گروهی اطلاق می گردد که از طریق وابستگی های سببی، هم خونی، و یا مکان مشترک زندگی در اشتراک باشند. نهاد خانواده، اصلی ترین تشکلی است که انسان ها، قانونمندی آن …

ادامه نوشته »