در باره کتاب «مدیریت توحش: مانیفست داعش» ترجمه ی خانم آزاده گریوانی

کتاب «مدیریت توحش: مانیفست داعش» منسوب به شخصی با نام مستعار ابی بکر ناجی توسط آزاده گریوانی ترجمه و توسط انتشارات نقد فرهنگ روانه بازار نشر شد. این کتاب به نحوی مانیفست داعش محسوب می شود. کتاب توسط آزاده گریوانی از عربی به فارسی در سال ۱۳۹۵ ترجمه و انتشارات نقد فرهنگ آن را منتشر … ادامه خواندن در باره کتاب «مدیریت توحش: مانیفست داعش» ترجمه ی خانم آزاده گریوانی