نامه خانواده های اعضای سازمان مجاهدین خلق در آلبانی

نامه خانواده های اعضای سازمان مجاهدین خلق در آلبانی به کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان و وزارت کشور دولت آلبانی با احترام، بنا بر اظهارات خیل عظیم جداشدگان از سازمان مجاهدین خلق طی سال های اخیر در داخل و خارج از ایران، تشکیلات این سازمان یک فرقه مخرب است که حتی ابتدائی ترین حقوق … ادامه خواندن نامه خانواده های اعضای سازمان مجاهدین خلق در آلبانی