جریان شناسی سازمان مجاهدین خلق ایران ، با رویکرد فرقه شناسی سازمانی : فرقه رجوی ـ بخش هیجدهم

نویسنده : خانم دکتر پوران اکبری ، دکترای ادیان و عرفان اسلامی از دانشگاه بیروت ـ محقق و متخصص در زمینه فرقه شناسی ساکن شیراز ارسال به سایت نیم نگاه اما وضعیت پیروان مجاهدین چگونه بود. مایکل لانگون ۳ مدل برای پیروان فرقه ها معرفی می کند : ۱ـ مدل عامدانه : دلیل اولیه پیوستن … ادامه خواندن جریان شناسی سازمان مجاهدین خلق ایران ، با رویکرد فرقه شناسی سازمانی : فرقه رجوی ـ بخش هیجدهم