تقدیم به فریبا سرخی که در انتظار دیدار برادرش زندگی را وداع نمود

تقدیم به فریبا سرخی که در انتظار دیدار برادرش زندگی را وداع نمود شهلا کله جویی دختر (نور مراد کله جویی تحت اسارت فرقه ستیزه جوی رجوی در آلبانی) اندیمشک ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۵  ارسال به سایت نیم نگاه شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد فریبنده زاد و فریبا بمیرد شب مرگ تنها نشیند به … ادامه خواندن تقدیم به فریبا سرخی که در انتظار دیدار برادرش زندگی را وداع نمود