نامه مجدد برای برادرم میر واقف و آرزوها و دعاها من

نامه مجدد برای برادرم میر واقف و آرزوها و دعاها من میرباقر صداقی (عضو سابق ارتش آزادیبخش و مجاهدین خلق) سوئیس، بیست و هشتم دسامبر ۲۰۱۶ سلام داداش واقف باز نمیدانم این نامه مرا خواهی دید یا نه چون بخوبی میدانم شما در تشکیلات مجاهدین و فرقه ای ، حق ندارید تلفن همراه داشته باشید … ادامه خواندن نامه مجدد برای برادرم میر واقف و آرزوها و دعاها من