دکتر هادی خانیکی: دانشگاه، امن نه امنیتی … به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو

هادی خانیکی (دکترای علوم ارتباطات) امروز جامعه دانشجویی ما شصت‌وسومین١۶ آذر را به عنوان روز دانشجو در تقویم خود می‌بیند. روزی که نماد حیات و هویت دانشجویان ایرانی و سرزندگی و معناداری نهاد دانشگاه است. از آن روز که خون پاک آن «سه آذرِ»  جان‌افزا در سرسرای دانشکده فنی دانشگاه تهران بر زمین ریخت تا … ادامه خواندن دکتر هادی خانیکی: دانشگاه، امن نه امنیتی … به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو