مصاحبه با آقای محمد حسین سبحانی عضو جداشده از مجاهدین : هنوز زخم های خشونت و مبارزه مسلحانه التیام نیافته است ـ قسمت چهارم

مصاحبه با آقای سبحانی عضو جداشده از مجاهدین :  بررسی  خروج کامل نیروهای سازمان مجاهدین بعد از سه دهه از عراق و ورود به آلبانی رجوی در کمای مغزی است. چرا مجاهدین خلق به این نقطه رسیده اند؟ ـ  قسمت چهارم ایران قلم، ایران قلم، اول نوامبر ۲۰۱۶ ایران قلم :   ببخشید آقای سبحانی وسط صحبتتان … ادامه خواندن مصاحبه با آقای محمد حسین سبحانی عضو جداشده از مجاهدین : هنوز زخم های خشونت و مبارزه مسلحانه التیام نیافته است ـ قسمت چهارم