946 بازدید

بایگانی روزانه: پنج شنبه, آذر ۱۹, ۱۳۹۴

نامه آقای عباس فنودی پدر (زهرا فنودی تحت اسارت فرقه مخوف رجوی در لیبرتی ، عراق) به ﺁﻗﺎﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻮﻥ ﺩﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ

نامه آقای عباس فنودی پدر (زهرا فنودی تحت اسارت فرقه مخوف رجوی در لیبرتی ، عراق) به ﺁﻗﺎﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻮﻥ ﺩﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ارگان های بین المللی ساکن قزوین Thursday, December 10, 2015 ۱۸ آذرماه ۱۳۹۴ ارسال به سایت نیم نگاه ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻮﻥ ﺩﺑﯿﺮ ﮐﻞ …

ادامه نوشته »