حملات مرگبار پاریس و پارادوکس در فلسفه سیاسی دولتمردان فرانسوی

آرش رضایی ـ عضو سابق مجاهدین خلق Saturday, November 14, 2015  “شر” خوب و بد ندارد. “شر” خوب متصور نیست. تحرکات و اعمال تروریستی و تروریسم افسارگسیخته ، شر آشکار و عریان است. حملات مرگبار و تروریستی گروه افراطی و بنیادگرای داعش در پاریس منجر به کشتار وسیع و گسترده بیگناهان و شهروندان فرانسوی شد. شهروندان … ادامه خواندن حملات مرگبار پاریس و پارادوکس در فلسفه سیاسی دولتمردان فرانسوی