996 بازدید

بایگانی روزانه: پنج شنبه, فروردین ۶, ۱۳۹۴

اصل برائت در محاق فراموشی!

نوشته ی مختصر و مفید تقدیمی، خاص سایت نیم نگاه تهیه شده است  فریدون اورموی اصل برائت در محاق فراموشی! ۱۳۹۴/۱/۲ درسیستم حقوقی جهانشمول، اصل بر برائت متهم است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود! معنی ساده ی این مفهوم این است که تا ثبوت یک اتهام توسط یک دادگاه …

ادامه نوشته »