917 بازدید

بایگانی روزانه: سه شنبه, اسفند ۱۹, ۱۳۹۳

تامین منافع استعمارگران ـ تبدیل سازمان مجاهدین به فرقه رجوی

تامین منافع استعمارگران ـ تبدیل سازمان مجاهدین به فرقه رجوی

جمشید تفرشی (عضو سابق مجاهدین ـ ساکن دانمارک) نهم مارس ۲۰۱۵ تامین منافع استعمارگران ـ تبدیل سازمان مجاهدین به فرقه رجوی (بخش سوم) امروزه شاهد جنایات فراونی هستیم که در گوشه و کنار جهان توسط موجودات وحشی انسان نما و بی رحمی بوقوع می پیوندد که خود را پیروان خلفای اسلام …

ادامه نوشته »

موقعیت دشوار نتانیاهو، باند رجوی را دلواپس تر میکند!

فریدون اورموی ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ ارسال به سایت نیم نگاه موقعیت دشوار نتانیاهو، باند رجوی را دلواپس تر میکند! اگر ادعا کنم که نمی توان گروه و جریانی شبیه فرقه رجویی را پیدا کرد که در دشمنی با مردم ایران اینهمه همسویی با نتانیاهو نشان دهد، حرف گزافی نزده ام! این جریان …

ادامه نوشته »