فریدون اورموی: درسی که فرقه ی رجوی از مراسم ۱۶ آذر نیآموخت!

فریدون اورموی(تحلیلگر و پژوهشگر سیاسی) ارسال به سایت نیم نگاه متعاقب جنجال های فراوان و توفان آفرینی های فنجان گونه فرقه رجوی ، سرانجام ۱۶ آذرماه جاری مانند سال های قبل ازگرد راه فرا رسید وعمده تجمعی که دراین مراسم مربوط به روز دانشجو برگزار شد، تجمعی بود که در دانشگاه علوم پزشکی تهران. در دقایق … ادامه خواندن فریدون اورموی: درسی که فرقه ی رجوی از مراسم ۱۶ آذر نیآموخت!