گفتگو با سیامک حاتمی (عضو سابق ارتش آزادیبخش و مجاهدین خلق) ـ دوران چک امنیتی و بازجویی و شکنجه وحشیانه افراد در قرارگاه اشرف ـ قسمت ششم

آرش رضایی: آقای حاتمی ، همانطور که به درستی اشاره کردید در بحث شورای رهبری ، زنان را با سوار کردن  باسمه ای بر ارابه انقلاب و روی دوش مردان با شلاقی به نام بندهای انقلاب  جسم و روح آنان را نشانه رفتند در این میان شما چه موضعی  داشتید؟ سیامک حاتمی: من حدود یک … ادامه خواندن گفتگو با سیامک حاتمی (عضو سابق ارتش آزادیبخش و مجاهدین خلق) ـ دوران چک امنیتی و بازجویی و شکنجه وحشیانه افراد در قرارگاه اشرف ـ قسمت ششم