1,199 بازدید

بایگانی روزانه: دوشنبه, آذر ۱۱, ۱۳۹۲

خاطرات قادر رحمانی (عضو سابق ارتش آزادیبخش و مجاهدین) : نشست انقلاب ایدئولوژیک و تعاریف فرقه ای از مفاهیم مدرن ـ قسمت چهارم

خاطرات قادر رحمانی (عضو سابق ارتش آزادیبخش و مجاهدین) : نشست انقلاب ایدئولوژیک و تعاریف فرقه ای از مفاهیم مدرن ـ قسمت چهارم

در نشستی که از آن به انقلاب ایدئولوژیک یاد می کنند یکی از نفرات پرسید : برادر مسعود من تا حالا و هرگز به ذهنم نزده که از سازمان ببرم و از اینجا ( اشرف ) بروم ولی بالاخره ما اینجا چکار می کنیم شاید بهتر است بگویم ما برای …

ادامه نوشته »