سوء استفاده از کودکان در فرقه ستیزه جوی مجاهدین خلق ، افشاگری مصطفی پسر مسعود رجوی

به گزارش مؤسسه راهبردی دیده‌بان، یکی از اقدامات جنایت‌کارانه فرقه رجوی نقض حقوق اعضای این تشکیلات است که از سوی سرکردگان آنها صورت گرفته است. بعد از شکست سنگین فرقه تروریستی مجاهدین درعملیات مرصاد، رجوی با برگزاری نشست‌هایی تحت عنوان تنگه و توحید سعی کرد تقصیر این ناکامی بزرگ را بر گردن خود اعضا بیاندازد. منظور از … ادامه خواندن سوء استفاده از کودکان در فرقه ستیزه جوی مجاهدین خلق ، افشاگری مصطفی پسر مسعود رجوی