742 بازدید

بایگانی روزانه: یکشنبه, خرداد ۱۲, ۱۳۹۲

مارتین کوبلر بی توجهی رهبران مجاهدین به قوانین بین المللی را محکوم کرد

مارتین کوبلر بی توجهی رهبران مجاهدین به قوانین بین المللی را محکوم کرد

انجمن نجات یکشنبه  ۱۲ خرداد  ۱۳۹۲ نماینده ویژه سازمان ملل درعراق (با حضور در جلسه کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا) از عدم همکاری مجاهدین و رهبران آنها با کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و ناظران سازمان ملل اظهار تأسف نمود. آقای مارتین کوبلر ضمن محکوم نمودن اقدامات مجاهدین …

ادامه نوشته »

نامه خانم زهرا ترابی به آقای بهمن محمد نژاد( ساکن کمپ لیبرتی ) ، سران مجاهدین و مجامع بین المللی ـ چهارمین نامه خانواده محمد نژاد در سال ۱۳۹۲

کمپ لیبرتی

خانم زهرا ترابی ـ زن برادر آقای بهمن محمد نژاد ( ساکن کمپ لیبرتی ) ایران ـ نقده Sunday, June 02, 2013 به نام خدا برادرم بهمن سلام. امیدوارم که این نامه ی من بعد از سالها به دست آن عزیز سفر کرده برسد. شاید عمری باقی بود و من …

ادامه نوشته »