هنر و سینما
1,474 بازدید
قفسی را بسوزان ـ آقای کریم قصیم ـ دو رویکرد ، دو نگاه

قفسی را بسوزان ـ آقای کریم قصیم ـ دو رویکرد ، دو نگاه

آرش رضایی ـ عضو سابق مجاهدین خلق

Tuesday, June 11, 2013

در شهریورماه سال ۱۳۹۰ آقای کریم قصیم با حضور در برنامه افق شبکه تلویزیونی صدای امریکا آداب گفتگوی دموکراتیک را رعایت نکرد و نیز به شکلی باسمه ای و یکسویه به دفاع از مواضع و ذهن بیمار رهبرعقیدتی مجاهدین خلق پرداخت.

 اما آنچه که بیشتر در آن روز برایم شگفت انگیز بود ربطی به محتوای سخنان ایشان نداشت نحوه رفتار آقای کریم قصیم در یک گفتگوی جمعی بود که به شکلی پرخاشگرانه و غیرمتعارف به طرح و بیان دیدگاهها و نقطه نظرات مجاهدین خلق پرداخت و این امر آزاردهنده انگیزه نوشتن مقاله ای تحت عنوان ـ آقای کریم قصیم نمونه ی عینی تفکر فرقه ای – قسمت اول ـ شد که در ۱۴ شهریور ۱۳۹۰ در تعدادی از سایت ها از جمله ایران اینترلینک درج گردید. در آن روزها بی اختیار از نوشتن قسمت دوم مقاله پرهیز کردم چرا؟

این پرسش در واقع ریشه در ابهام های ذهنی من داشت. سایه روشن هایی که آدمی را به تحلیل روانشناختی رفتار رهنمون می کرد. با لحاظ اینکه سالهای طولانی و دراز در متن مناسبات تشکیلاتی مجاهدین خلق بسر برده ام درک رفتار عجیب و پرخاشگرانه آقای کریم قصیم در برنامه افق صدای امریکا که مایه شگفتی و دلخوری مجری برنامه آقای سیامک دهقان پور و نیز دکتر رسول نفیسی استاد جامعه شناسی دانشگاههای امریکا نیز شد ، برای من خیلی سخت نبود چون چنین رفتار ستیزه جویانه پالس روشنی از تحت فشار بودن روحی و ذهنی آقای کریم قصیم در ساختار فرقه گرایانه و فاشیستی مجاهدین خلق بود.

 چرا که بیشمار سوالها و پرسش ها در رابطه با مواضع و عملکرد رهبرعقیدتی مجاهدین خلق بدون پاسخ منطقی و مستدل در اذهان عناصر روشنفکری وابسته به مجاهدین خلق موج می زد و البته آزار دهنده هم است. شاید در آن روز چنین احساس کردم آقای کریم قصیم نیز در ” خلوت تنهایی خویش ” توجیهی برای پاسخ به صدها پرسش ذهنی خود ندارد و این معنا یکی از دلایل رفتارغیرقابل انتظار و پرخاشگرانه آقای کریم قصیم در برنامه افق است و البته ملموس ، دردناک و تلخ نیز بود.

حال دو سال گذشته است آقای کریم قصیم به اتفاق آقای روحانی با استعفا از شورای ملی مقاومت و انتشار متن استعفانامه در حقیقت با اعلام جدایی از مجاهدین خلق و طرد و انکار شالوده های بنیادین تفکر مسعود رجوی به نکات تلخ ، دردناک و گزنده ای از روابط و ساختار غیردموکراتیک مجاهدین خلق و رهبری خودکامه آن اشاره می کنند و اینکه امکان تنفس در فضای غیردموکراتیک مجاهدین خلق به هیچوجه وجود ندارد …؟

ضروری ست با در معرض دید قرار دادن دوباره مقاله منتشر شده در سال ۱۳۹۰ ،  سعی کنیم سیر تحول فکری و سیاسی آقای کریم قصیم را به شکلی عمیق و همه جانبه درک و هضم کنیم …

…………………………………………….

 آقای کریم قصیم نمونه ی عینی تفکر فرقه ای – قسمت اول

آرش رضایی

تاریخ نگارش و انتشار در سایت ها ـ دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۰

فرقه ها شاخص های تعدی خودکامه به اجتماع ما با عناوین مختلف هستند و این مقوله نه تنها توسط دانشمندان علوم رفتاری ، بلکه همچنین توسط شهروندان معمولی که به آزادی خود بها میدهند ، باید مورد تحلیل قرار گیرد”

 خانم دکتر مارگارت تالر سینگر ـ کتاب فرقه ها در میان ما

 در برنامه افق تلویزیون امریکا آقای کریم قصیم عضو به اصطلاح شورای ملی مقاومت در گفتگو با آقای دهقان پور مجری برنامه و دکتر رسول نفیسی استاد جامعه شناسی دانشگاه امریکا به شکلی غیر متعارف سخن گفت. ایشان بارها و با عصبانیت سخنان آقای دهقان پور را قطع کرد و الزامات یک گفتگوی روشن و صریح را به شکلی آشکار رعایت نکرد زیرا طی گفتگو بشدت خشمگین بود .

 او بی آنکه خونسردی و متانت خود را در گفتگو رعایت کند اندیشمندانی که عملکرد و مناسبات مجاهدین را مورد نقد و بررسی انتقادی قرار می دهند ، آماج انگ و تهمت قرار داد که در این میان دکتر رسول نفیسی نیز مخاطب ایشان بود. مطلق انگاری ، خود را حقیقت محض پنداشتن ، بهره گیری از توهین ، دشنام و تهمت به منتقدین یا مخالفین فکری و سیاسی و افتادن در دام بدبینی مفرط نوعی واکنش پارانویاست .

 واکنش و رفتار تند و پرخاشگرانه ی عناصر فرقه ها ، سکت های مذهبی و سیاسی چون آقای کریم قصیم در یک گفتگوی تلویزیونی و در برابر چشمان میلیونها بیننده با در نظر گرفتن شیوه های برخورد رهبران مجاهدین در گذشته و حال ، یک روال معمول و مکرر است.

چرا آقای کریم قصیم چنین بی محابا در گفتگو با ارباب رسانه ها ظاهر می گردد به طوریکه مخاطبین بی طرف خود را نیز به واکنش وادار میکند و چنین نتیجه گیری می گردد که آقای کریم قصیم خود یک نمونه ی عینی فرقه ی ستیزه جو و بنیادگراست. دکتر رسول نفیسی وقتی با گفتار و رفتار خشمگینانه و داد و بیداد آقای قصیم مواجه شد به مجری برنامه گفت ” من امیدم به این بود که آقای کریم قصیم با یک اعصاب آرام تری حرف میزدند “!!

 میتوان به رهبران مجاهدین خلق به روشنی گفت آقای کریم قصیم نمونه زنده و روشنی از ماهیت و ساختار فرقه ی مجاهدین است. تحلیل رفتار و برخورد تند و پرخاشگرانه او همچنین در گفتگو با آقای عنایت فانی در برنامه به عبارت دیگر بخش فارسی بی بی سی و برنامه افق تلویزیون امریکا و نیز مقایسه آن با طرز رفتار و برخورد سایر شرکت کنندگان در گفتگو ، نشانگر تفاوت ماهوی دو ساخت ذهنی و رفتاری یعنی عنصر فرقه ای و انسان مدرن و متعلق به جهان آزاد است.

 به باورم حضور آقای کریم قصیم به عنوان نماینده مجاهدین خلق و به اصطلاح شورای ملی مقاومت در برنامه های تلویزیونی و تامل در نوع رفتار و برخورد غیر متعارف و پرخاشگرانه ی ایشان در این گفتگوها در حقیقت پی بردن به عمق فاجعه ای است که در مناسبات مجاهدین و لایه های زیرین این گروه خشن و بنیادگرا در جریان است. اینکه آقای کریم قصیم محصول و پرورش یافته ی تشکیلاتی ست که با دنیای مدرن و هنجارهای فکری و رفتاری آن سر ستیز دارد و چنان در مطلق انگاری نابخردانه فرو رفته است که توان درک ساده ترین مسائل اخلاقی و سیاسی را ندارد موضوع قابل فهمی است اما براستی چگونه میتوان با آقای کریم قصیم گفتگو کرد و با او سخن گفت؟ وقتی ایشان دچار نوعی پارانویای روشنفکری ست و توهم ذهنی در او موج میزند؟

 ایشان به غیر از خود و تشکیلات مجاهدین همه را دشمن میپندارد و اگر حاضر به گفتگو نیز است صرفا بهره گیری تاکتیکی از موقعیت بوجود آمده برای پروپاگاندا و نوعی تبلیغات به نفع ستیزه جویی و بنیادگرایی ست ، غافل از این امر مشهود که چنین رفتار ، برخورد و مواجه شدن با دیگران در دنیای مدرن و دوربین های تلویزیون آنتی تز خود را پدید میاورد.

 شاید اگر مجاهدین آقای کریم قصیم را به مثابه یک مدل و نمونه ی عینی از اندامواره ی فکری و سیاسی مجاهدین ، در معرض نمایش نمی گذاشتند ابعاد دستگاه عقیدتی و سیاسی و نیز مناسبات حاکم بر تشکیلات مجاهدین که بیانگر یک فرقه ی تمام عیار و خطرناک است چنین بوضوح در معرض دید قرار همگان نمی گرفت.

 لازم به یادآوری ست رفتار و واکنش های شگفت انگیز آقای کریم قصیم به مثابه نماینده ی فرقه ی مجاهدین که به دروغ و فریبکارانه مدعی پایبندی به اصول و قواعد دموکراتیک است گویای فاجعه ای ست که هنوز ستیزه جویی و تفکر مخوف فرقه ای در دنیای مدرن در کمین نشسته است .

 بی تردید ، نمونه ی عینی و آشکار تفکر فرقه ای و ستیزه جویانه ، مجاهدین خلق است با خصوصیات و ویژگی های ضد دموکراتیک و مغایر با مولفه های فکری و اخلاقی دنیای مدرن.

 ادامه دارد …

کریم قصیم پس از استعفا از شورای ملی مقاومت و جدایی از مجاهدین خلق منتقد مناسبات فاشیستی حاکم بر تشکیلات رجوی شده است

کریم قصیم پس از استعفا از شورای ملی مقاومت و جدایی از مجاهدین خلق منتقد مناسبات فاشیستی حاکم بر تشکیلات رجوی شده است

…………………………………………………………

و گزیده ای از متن استعفانامه آقایان کریم قصیم و روحانی

در عین حال ما همیشه , به خصوص طیّ دهه اخیر و بیشتر در چهارسال گذشته, در مورد تنظیم روابط درونی, روشهای برخورد به اشتباهات, فقدان پاسخگویی مناسب, نوع واکنش به انتقاد و منتقدان درون و بیرون شورا , شیوه تصمیم گیری, همچنین چگونگی طرح و بحث تحلیلهای اساسی و رویکردهای مبرم پیشنهادی و ….. با دشواریهای گوناگون و فزاینده مواجه بوده ایم. طی سالیان دراز به سبب لاینحل ماندن تناقضات و افزایش و تراکم مشکلات جدید صبر و حوصله ما هم تحلیل رفته است…. اما در مورد ایجاد رابطه و رایزنی , دعوت و همنشینی با سازمانها , گروهها و نیروهای ایدئولوژیک و نظامی- سیاسی فعال در منطقه, یعنی انواع « اپوزیسیون» دیکتاتوریهای منطقه, ما بارها به دقت و احتیاط توصیه کرده ایم. لزوم شناخت و انتخاب شریک مناسب درسی است که طی دهسال اخیر به دفعات در عراق و انبوه گروهها و اشخاصی که به اشرف آمدند و رفتند تجربه شده است. ما بارها و به موقع هشدار داده ایم. تجربه «خمینی در پاریس» یادمان نرود. مصر کنونی که جلوی چشم همه است. بارها به مجاهدین گفته‌ایم که در صحنه سوریه نیز «اپوزیسیونهایی» به غایت ارتجاعی و … کنار دیگران علیه دیکتاتور خونریز دمشق فعالند. باید احتیاط کرد و متمایز موضع گرفت. آنهایی که به صراحت خواهان دموکراسی و جدایی دین از دولت نباشند به یقین صرفاً مصرف کننده دوستی آزادیخواهان خواهند بود!

آقایان کریم قصیم و محمد رضا روحانی دو منتقد کنونی ساختار غیردموکراتیک و فرقه گرایانه دارودسته رجوی

آقایان کریم قصیم و محمد رضا روحانی دو منتقد کنونی ساختار غیردموکراتیک و فرقه گرایانه دارودسته رجوی

 …………………………..

 باری, ما در چهارسال گذشته نه تنها در هیچیک از محورهای فوق گشایش و اصلاحی ندیدیم بلکه دردمندانه شاهد انقباض و تکرار اشتباهات نیز بوده ایم…

 ادامه مطالبات اصلاحی فوق گاه حتی موجب خشم دوستان مجاهد و طبعاً عذاب ما بوده است. به ویژه که همزمان به پرسشهای مصرّانه افکار عمومی و مسائل مطروحه نیز پاسخ شایسته داده نمی شد… بدون تردید دفع توطئه های مداوم رژیم و ضربات پی درپی سیاست مماشات توسط «ارباب بی مروت دنیا», همچنان که گرفتاریهای چهارساله اخیر ناشی از وضعیت بحرانی ساکنان اشرف و بعد هم ”لیبرتی”, خواهی نخواهی بخش اعظم انرژی مسئولان و به ویژه وقت خانم رجوی را به خود اختصاص داده اند. ما هم پیوسته به همین دلیل دندان به جگر گذاشته و صبر پیشه می کردیم بدون این که مأیوس شویم. اما آشکارا تعارضی هم وجود داشته است: مسئولان شورا طرح جبهه همبستگی ملی را منتفی اعلام نکرده اند, گاه حتی خود آقای رجوی به آن توجه می دهند, اما عمل و اقدام مشخص؟ در واقع نه تنها به پرسشهای مربوط به جنبه های تبلیغی و رویکردهای لازم عملی روی خوش نشان نداده اند, برعکس, ….حتی حاضر نشده اند بین نام و شکل/ محتوای سایت «همبستگی ملی» دستکم تناسبی منطقی برقرار کنند. همین تعارض دیرینه در مورد عنوان «سیمای آزادی – تلویزیون ملی ایران» نیز سئوالی بی جواب مانده است! …..

 اینها نمونه هایی از انبوه مشکلات سالهای اخیرمان بوده اند…. در ماههای اخیر که انواع معضلات جدید به دشواریهای پیشین افزوده شده است:

 -افشای مسائل شخصی و تعرض غیرقابل دفاع و علنی چند ماه پیش به موضوعی که درحوزه حقوق بشر افراد قرار دارد.

 -پیامهای (نصیحت و انذار !) آقای رجوی خطاب به سران غالب و مغلوب رژیم ولایت فقیه!

 -مداخله دادن مکرر و بی وجه کمیسیونها و دبیرخانه شورای ملی مقاومت در مسائل , و بعضاً مشاجراتی , که آشکارا به ایدئولوژی و تشکیلات و …. سازمان مجاهدین خلق مربوط بوده اند….

 ما نمی توانیم با این کارها و رویکردها موافق باشیم. می رویم , چون دیگر نارضایتی و ندای اعتراضِ شأن و وجدانمان بر سکوت و صبرمان چیره شده. نمی توانیم در پیشگاه ملت ایران و افکار عمومی و تاریخ / به عبارت دیگر نزد وجدان خویش پاسخگوی سیاستها, رویکردها, کنش و واکنشهایی باشیم که در بحث, تصمیم و اجرای آنها مشارکتی نداشته‌ایم…

پایان

قادر رحمانی ( عضو سابق ارتش آزادیبخش و مجاهدین خلق ) و خانم شهره عاصمی ( ساکن اروپا ) دو تن از منتقدان فرقه ستیزه جوی مجاهدین خلق

قادر رحمانی ( عضو سابق ارتش آزادیبخش و مجاهدین خلق ) و خانم شهره عاصمی ( ساکن اروپا ) دو تن از منتقدان فرقه ستیزه جوی مجاهدین خلق

دکتر مارگارت تالر سینگر : فرقه ها تمامیت خواه و رهبران آن خودکامه هستند

دکتر مارگارت تالر سینگر : فرقه ها تمامیت خواه و رهبران آن خودکامه هستند

  

لینک کوتاه: http://www.nimnegah.org/farsi/?p=4907

درباره ی آرش رضایی

مدیر وبسایت خبری، تحلیلی نیم نگاه

همچنین ببینید

چرا انتقال به اشرف ۳؟... مقاله یکی از جداشدگان فرقه رجوی ـ ساکن آلبانی

چرا انتقال به اشرف ۳؟… مقاله یکی از جداشدگان فرقه رجوی ـ ساکن آلبانی

محمدرضا هخامنشیان (نام مستعار) – نجات یافته از حصارهای ذهنی و فیزیکی فرقه رجوی در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *