نتیجه نظرسنجی مرکز تحقیقات علوم اجتماعی دانشگاه جرج میسون آمریکا : ۹۵ درصد ایرانیان مقیم آمریکا مخالف سازمان مجاهدین هستند

خبرگزاری دانشجویان ایران ـ ایسنا Sunday, April 21, 2013 براساس یک نظرسنجی که اواخر هفته گذشته در آمریکا منتشر شد، ۹۵ درصد از ایرانیان مقیم آمریکا مخالف سازمان مجاهدین هستند. براساس یک نظرسنجی که هفته پیش توسط مرکز تحقیقات علوم اجتماعی دانشگاه جرج میسون آمریکا و به سفارش اتحادیه روابط عمومی ایرانیان آمریکایی (پایا) انجام … ادامه خواندن نتیجه نظرسنجی مرکز تحقیقات علوم اجتماعی دانشگاه جرج میسون آمریکا : ۹۵ درصد ایرانیان مقیم آمریکا مخالف سازمان مجاهدین هستند