آلبانی ، استارت از هم گسیختگی تشکیلاتی مجاهدین خلق

آلبانی ، استارت از هم گسیختگی تشکیلاتی مجاهدین خلق

آرش رضایی ـ عضو سابق مجاهدین خلق Monday, May 20, 2013 مسعود رجوی و سایر سران مجاهدین خلق در یک رقابت و کشاکش نفس گیر قرارگاه اشرف کانون ایدئولوژیک و استراتژیک مجاهدین خلق را برای همیشه از دست دادند. در واقع باخت استراتژیک مجاهدین پیامد و نتیجه سالها تلاش خستگی ناپذیر …

ادامه نوشته »