1,532 بازدید

بایگانی روزانه: یکشنبه, بهمن ۸, ۱۳۹۱

کارزارهای تو زرد علیه اعضای جداشده

كارزارهاي تو زرد عليه اعضاي جداشده

نیما میهن دوست ـ عضو سابق ارتش آزادیبخش و مجاهدین خلق Sunday, January 27, 2013 این روزها عوامل سرکوب و تهدید دستگاه رجوی مبادرت به تهاجم و فضا سازی علیه اعضای جداشده از سازمان تروریستی مجاهدین نموده اند. مناسب است این موضوع را :  ۱-    در قبل از سال ۲۰۰۳ …

ادامه نوشته »

فرقه ستیزه جوی مجاهدین در کشورهای اروپایی تنها سیصد نفرعضو دارد

به گزارش بولتن نیوز، برخی از اعضای جداشده فرقه رجوی ضمن افشاگری درخصوص تشکیلات مجاهدین در اروپا از ۳۰۰نیروی فرقه مجاهدین که در حال حاضر اکثر آنها درفرانسه مستقر هستند سخن گفتند. به گفته جداشدگان فرقه رجوی ،  مقرمجاهدین دراروپا درکشور فرانسه و درمنطقه اوورسورواز واقع درحومه پاریس قراردارد، که …

ادامه نوشته »

قربانعلی حسین نژاد مترجم ارشدسابق رجوی و بخش روابط خارجی مجاهدین: افسار پاره کردن بیسابقۀ رجوی در سوزش از افشاگریهای اخیرجداشدگان

قربانعلی حسین نژاد، مترجم ارشد سابق رجوی و روابط خارجی سازمان مجاهدین، فرانسه ـ پاریس  بیست و ششم ژانویه ۲۰۱۳ ایران اینترلینک فرقۀ رجوی از آمدن من به فرانسه بسیار سوخته است و به دنبال افشاگریهایم شخص رجوی که به علت معروفیت و محبوبیت من در میان تمام افراد سازمان …

ادامه نوشته »