گزارش وندی شرمن وزیر وقت در امورقانونگذاری امریکا در باره ماهیت تروریستی و فرقه گرایانه مجاهدین خلق ـ بخش دهم و پایانی

نیم نگاه برگزارش مبسوط و دقیق وندی شرمن معاون وزیر وقت درامورقانونگذاری امریکا درباره فرقه مجاهدین، ساختار، تشکیلات، سیستم فکری، شگردها و تکنیک های مجاب سازی ذهنی کادرهای تشکیلاتی و شیوه های غیراخلاقی و آزار دهنده ی رهبرعقیدتی مجاهدین در نابودی استقلال ذاتی، تضییع حقوق انسانی و سرانجام تلاشی هویت انسانی اعضای مجاهدین نشانگر این … ادامه خواندن گزارش وندی شرمن وزیر وقت در امورقانونگذاری امریکا در باره ماهیت تروریستی و فرقه گرایانه مجاهدین خلق ـ بخش دهم و پایانی