1,691 بازدید
عضویت در فرقه

عضویت در فرقه

افرا حسنی

ایران

Sunday, February 17, 2013

کسی که وارد فرقه می شود چون با محیط آشنا نیست از خود مقاومت و یا واکنش نشان می دهد. بنابراین تشویق و اعتماد دادن به او در مقطع ورود می تواند شک و تردید فرد را نسبت به سازمان کاسته، امیدوار کند با این ادعای کذب که حق هم همین است و رستگاری چه برای او و چه  برای مردم جز از این کانال نمی گذرد یکی از ارزش ها و امیدها که به مثابه جایزه و مدال افتخار بر سینه فرد جدید چسبانده می شود نام “مجاهدین خلق” است که این می تواند حتی بعد از مرگ بر سنگ قبر او حک شود و او را شهید راه آزادی بداند که این امید، اعتماد و ارزش در روان شناسی افرادی که مذهبی هستند و در کشورهای جهان سوم زندگی می کنند تأثیر بالایی دارد.

حال همان فرد درمرحله ایی قرار می گیرد که تنها به یک رویکرد می اندیشد یا باید بماند و تسلیم تمام خواسته های مسئولین شود و یا دست به خودکشی زند چون در می یابد که قبل از این که نام “مجاهد” بر او باشد هیچ نبوده ولی اکنون انسان غیرارادی است که او را کنترل ذهنی می کنند  و به تمایلات رهبر فرقه تن می دهد و اگرغیرازاین را برگزیند مورد لعن و نفرین اطرافیان قرار می گیرد و درنهایت “مزدور” تلقی می شود علاوه  بر این از نظر روانی فرد وابستگی شدیدی به  گروه  و رهبر فرقه تروریستی پیدا می کند سپس او را آلوده می کنند. نقاط ضعف، فردیت، انگیزه هایش را از طریق هزار رنگ ولعاب دوستی و مهربانی شناسایی می کنند و از او می گیرند در واقع او را خلع سلاح و کم کم برای آلوده شدن آماده می کنند سپس مهره ی بعدی به حرکت در می آید، مجاهدین ضد خلق برای جذب افراد و ماندن آن ها در وضعیتی که رقم زده اند از هرترفندی مثلاً اقامت دراروپا به عنوان طعمه برای شکار خود استفاده می کنند با دادن وعده به عناوین مختلفی همچون پناهندگی، امکان تحصیل در رُم و لندن، نوید زندگی راحت به جوانان داده آنها هم ازدور آواز دهُل می شنوند، به دنبال سراب با شتاب می روند .

هادی نگراوی ” یکی از اعضاء جدا شده فرقه مجاهدین درهمین زمینه می گوید:

_ تازه خدمت سربازی را به پایان رسانده به قصد کار دراروپا به ترکیه رفتم درهتلی که اقامت داشتم تلفن مجاهدین زیراعلامیه ایی بود تماس گرفتم آن ها قول دادند مقدمات سفرم را به اروپا مهیا کنند مرا به خانه ایی درمحله “پولیگون” دراستانبول بردند و فیلمهایی راجع به ارتش آزادی بخش ملی  نشانم دادند یک ماه تحت شستشوی مغزی بودم گفتند اگر به آنها ملحق شوم هرگزآزادی فردی خود را از دست نخواهم داد و همه حقوق انسانی ام را محترم خواهند شمرد جنگ اول خلیج فارس شروع  شد مرا به منطقه ی “کفری” در کردستان و سپس به “طوز” اعزام کردند خانه های مردم را هدف قرار دادند توپخانه ی ما به افراد غیرنظامی که در حال فرار بودند شلیک می کرد فرمانده گفت:

_ این کُردها در واقع دست نشانده حکومت ایران هستند و مأموریت دارند که سد راه ما بشوند .

وقتی به قرارگاه برگشیم اعتراض کردم گفتم:

_  ما انقلابی هستیم و اسلحه به دست می گیریم که کشورمان را آزاد کنیم نه این که مردم بی گناه را به گلوله ببندیم افراد غیرنظامی را به خاک و خون بکشیم.

گفتند (تو مزدوری) چشمم را بستند و به اتاق تاریکی بردند به قصد کشت کتکم زدند و به مدت یک  هفته از سقف آویزانم کردند و بعد داخل کیسه کردند و سرم را محکم به دیوار کوبیدند. گفتند:

_ اگر دست از مخالفت با ما بر نداری اعدامت می کنیم. و در آخر این که :

هزاران “هادی” دیگرهم وقتی اعتراض یا انتقادی ازفرقه ی رجوی فروپاشیده می کردند

 چه بسا بدتر از این هم به سرشان می آمد چرا که رهبری ریشه انتقاد نسبت به خود را در اذهان  سوزانده واز بین برده چون انتقاد به رهبری را نشانه فاسد شدن فرد می داند و در عوض شکستن  فرد نزد رهبری را نشانه ارتقاء او می داند و اگر احیاناً کسی که فاسد شده جرأت پیدا کند که به رهبری انتقاد کند رهبری نیز پاداش آن انتقاد را تا حکم اعدام پیش می برد و به خاطر این که خود همیشه ازجایگاه عفو و رحمت خارج نگردد میدان سرکوب وصدور حکم اعدام را به دیگران واگذار می کند.

 

  سران مجاهدین خلق خطاب به نیروهای خود در عملیات مروارید در همراهی با ارتش صدام ( کردکشی )گوهران بی‎بدیل! تکه پاره کنید کردها را!

سران مجاهدین خلق خطاب به نیروهای خود در عملیات مروارید در همراهی با ارتش صدام ( کردکشی )گوهران بی‎بدیل! تکه پاره کنید کردها را!

زنان قربانیان خشونت سیستماتیک فرقه رجوی

زنان قربانیان خشونت سیستماتیک فرقه رجوی

لینک کوتاه: http://www.nimnegah.org/farsi/?p=3381

درباره ی آرش رضایی

مدیر وبسایت خبری، تحلیلی نیم نگاه

همچنین ببینید

تریتا پارسی

تریتا پارسی: راهبرد ترامپ علیه ایران به گِل نشسته است

بنیانگذار شورای ملی ایرانیان آمریکا می گوید راهبرد ترامپ علیه ایران به گل نشسته است …