هنر و سینما
5,345 بازدید

بایگانی روزانه: چهارشنبه, دی ۲۷, ۱۳۹۱

تاملی بر زندگی و سرانجام مسعود رجوی رهبرفرقه مجاهدین

تاملی بر زندگی و سرانجام مسعود رجوی رهبرفرقه مجاهدین

پدرام میرپارسی ـ اروپا Wednesday, January 16, 2013 یکی از بدنام وآوازه ترین افراد درتاریخ معاصر ایران مسعود رجوی  است _  نگارنده که دستی درپژوهش و جستجوگری درتاریخ معاصر دارم  کسی را نمی شناسم که تا این حد مورد نفرت وبیزاری عموم ایرانیان  قرارداشته باشد _ رجوی کسی  که بخاطر …

ادامه نوشته »