1,595 بازدید
سخنی صریح، صمیمانه و انتقادی با خانم مریم عضدانلو ـ بخش اول

سخنی صریح، صمیمانه و انتقادی با خانم مریم عضدانلو ـ بخش اول

آرش رضایی ـ از کادرهای تشکیلاتی و با سابقه مجاهدین خلق

۱۳۹۱/۱۰/۱۳

“… همه انسانها حق انتخاب دارند، حتی بدترین انسانها نیز آزادند که حق انتخاب داشته باشند و اصولا با این جورچیزهاست که انسانیت معنای راستین خود را بازمی یابد…”

“ویرجینیا وولف”

با تامل درشخصیت، دغدغه ها، اندیشه و آثارخانم ویرجینیا ولف و مقایسه آن با شخصیت، اندیشه و رفتارسیاسی شما که در زن بودن با ویرجینیا ولف مشترک هستید دچار تحیر و شگفتی می شوم. شگفتی از این جهت که پارادوکس غریبی را در شخصیت شما مشاهده می کنم. ویرجینیا ولف به عنوان یک زن با تمام ویژگی های مختص به خود احساس، عاطفه، مهربانی و ذهن زیبا (که متاسفانه در وجود شما نیست) و مریم رجوی به مثابه رهبریک فرقه توتالیتاریستی و تمامیت خواه با شکل و شمایل زنی خشن و سرکوبگر در اندیشه و رفتار سیاسی برایم قابل هضم نیست.

خانم مریم عضدانلو، شما تفاوت غریبی با ویرجینیاولف دارید. ویرجینیاولف با تمام وجود به آزادی و تعیین سرنوشت انسان می اندیشید. او باور داشت که انسان حق انتخاب دارد و دغدغه نقض آزادی انسان در حیطه فلسفی، سیاسی و اجتماعی بارها او را تا پای جنون کشاند اما شما علیرغم اقتضائات زن بودنتان با شدت تمام هرگونه گزینه انتخاب چگونه زیستن را سالهاست که از کادرهای تشکیلاتی و نفرات مستقردراشرف و حال کمپ لیبرتی بازمی ستانید و تنها یک راه پیش روی آنــان گذاشته اید، اطاعت کورکورانه و ایمان ناآگاهانه و تحمیلی به شما و همسر نمی دانم کجایتان مسعود رجوی.

آیا تاکنون در رابطه با مفهوم انسانی حق انتخاب همه افراد تشکیلاتی، فارغ از هرگونه تفکر، اندیشه و رفتار سیاسی و مهمتر از آن به دغدغه ها، آرزوها و رویاهایشان برای نحوه زندگی کردن و نیز به رسمیت شناختن حقوق انسانی و ذاتی همه معترضان و منتقدان و دگراندیشان نفرات مستقر در قرارگان اشرف و خارج از آن اندکی تامـل نموده اید؟

براستی شما چرا و با چه منطقی درایجاد روابط و مناسبات آهنین تشکیلاتی اگر ناراحت نمی شوید و دال بـر بی نزاکتی نباشد به صراحت می گویم مناسبات فاشیستی و با تحمیل فضای رعب و وحشت جرئت کوچکترین اعتراض به استراتژی، تاکتیک ها، قرائت خشونت گرایانه از دین و مذهب تشیع و انتقاد به روابط غیردموکراتیک حاکم بر مناسبات مجاهدین را از اعضا و افراد تشکیلاتی سلب نموده اید؟

آیا شما دربیش از دودهه با توجیهات انقلابیگرایانه و الزامات مبارزات مسلحانه، حق ذاتی انتخاب و تعیین سرنوشت افراد و اعضای مجاهد را کاملا از بین نبرده اید؟

 آیا شما با ترفندها و حیل غیراخلاقی و غیردموکراتیک مانع خروج نیروها از قرارگاه اشرف و حال کمپ لیبرتی بنا به شهادت خانواده هایشان نمی شوید؟

 آیا احساس و نگاه شما به انسان با احساس و نگاه خانم ویرجینیاولف در تضادی تامل انگیز قـرارنگرفته است؟

  به شما پیشنهاد می کنم با تامل صادقانه درخلوت تنهایی تان تفاوت ماهوی خود را با زنان انسانگرا و تحسین برانگیزی چون ویرجینیا ولف مقایسه کنید شاید کمی به خود آیید و با الهام ازاحساس زیبای زنانه و انسانی ویرجینیاولف روحیه خشن و بی احساس را از کالبد زنانه تان بیرون کنید و بیش از این با دستهای آلوده شعار آزادی، دموکراسی و حقوق بشر و زنان ندهید.

خانم مریم عضدانلو، من به این اصل انسانی باور قلبی دارم که هیچ خلاقیتی بدون کسب دانش، معرفت و ذهن جستجوگر و تلاش مداوم و مستمر به بارنمی نشیند و ابتناء بر دانش، آگاهی فردی، آکادمیک و عقل و خرد جمعی است که منجر به پراتیک انسانی و اجتماعی می گردد. بنابراین هیچ پدیده و مفهومی از جمله قدرت سیاسی، رهبری بر آدمیان، موروثی و تحمیلی و خیالی نیست. پس انتظار دارم که با جسارت و شهامت اگر درخود سراغ دارید که من شک دارم به این سوال مشخص من پاسخ بدهید که شما با کدام پشتوانه مردمی و ملی به عنوان رئیس جمهور ملت ایران انتخاب شده اید؟

 آیا واقعا ملت ایران درگزینش شما نقش فعال داشته اند؟ براستی شما با چه میزانی از معرفت و دانش آکادمیک دراین دنیای بسیار پیچیده و متحول خود را شایسته رئیس جمهور یک ملت متمدن و با سابقه تاریخی چند هزارساله می دانید؟

آیا شما به این نکته مهم وامید بخش واقفید که بخش وسیعی از ملت ایران به ویژه نسل دوم و سوم تحت تاثیر مولفه های مدرن فکری و سیاسی قرن حاضر و گفتمان رایج حقوق بشری که براساس تفکر اومانیستی قرن بیستم به اوج خود رسیده است هرگونه حرکت و عمل خشونت آمیز را مطرود و محکوم می کنند؟ و به صراحت هرنوع اندیشه تقدیس کننده ترور و وحشت را با واژه تروریسم معادل می دانند؟ و تروریسم که در ذات خود خشونت را تقـدیس، خود سوزی نیروهای خودی را توجیه و کشتار انسانها را تبلیغ می کند هیچ جای پایی در ذهنیت انسان مدرن و به طبع آن نسل جوان ایرانی ندارد. براستی رئیس جمهوری که تمامی مفهوم و مظاهر خشونت را در سوابق سیاسی و تشکیلاتی خود به یدک می کشد آیا می تواند رئیس جمهور نسل جوان و آگاه و فرهیخته ما باشد؟

به نظرمن ادعا و طرح ریاست جمهوری شما از سوی همسرتان جناب مسعود رجوی یک شوخی بی مزه در تاریخ معاصر است و نوعی دست انداختن شما می باشد و همسرتان با سابقه توهم ذهنی و مالیخولیائی شما را تا مرحله ریاست جمهوری خیالی بالا برد و شما را گرفتار و شریک توهم ذهنی و بیماری روانی خود نمود.

خانم مریم عضدانلو یا بهتر است بگویم خواهر مریم، من و شما به خوبی به این امر واقفیم که نوع بیان و نگاه احترام آمیز و انسانگرایانه به آدمیان همانگونه که خانم ویرجینیاولف با اندیشه و رفتار فردی و اجتماعی خود به انسان معاصر آموخت، الزام منطقی برای ابراز تمایلات دموکراتیک و آزادیخواهانه است و بدون این نگاه و نگرش، سخن از دموکراسی و آزادی، فریبکاری آشکاری بیش نیست. می خواهم قرارگاه اشرف و حال کمپ لیبرتی و بردگان فکری و فیزیکی حاضر در آن که هم اینک تحت فشارمناسبات فاشیستی حاکم برآن چشم انداز رهایی را درخیالشان به تصویر می کشند، به یادتان بیاورم. تا به پارادوکس حیرت آور شخصیت خود نظری بیافکنید و شاید نیم نگاهی نیز به ویرجینیاولف

خانم مریم عضدانلو، یکی از نکات مهم در رشد و تکامل انسان که شامل من و شما و همه افراد درکمپ لیبرتی و تشکیلات مجاهدین خلق نیز می شود آفرینش و بازآفرینی مداوم فکر و اندیشه در فضایی آزاد و در تعامل با جریان آزاد اطلاع رسانی دنیای مدرن می باشد و اگرما آدمیان ازعقلانیت انتقادی و اندیشه مدرن دنیای آزاد به طور سیستماتیک تغذیه نشویم و دردنیای بسته ذهنیت خود بمانیم دچار رکود فکری وحشتناکی خواهیم شد. رکود درتمامی ابعاد سیاسی، اجتماعی و فکری و ماحصل آن “عقب ماندگی“، پس با توجه به این نکته مهم و اساسی دررشد فردی و اجتماعی انسان، سوالاتی به ذهن من خطور کرده است که امیدوارم صادقانه پاسخ آن را بدهید؟

به نظر شما افراد سازمان تحت رهبریتان و نیز نفرات مستقردرکمپ لیبرتی تا چه حد با دنیای آزاد و دموکراتیک، جریان آزاد اطلاع رسانی و تحولات پر شتاب دنیای مدرن در تعامل بوده و هستند؟

آیا نیروهای تحت رهبری شما درتشکیلات مجاهدین و کمپ اشرف و لیبرتی از اخبار و رویدادهای سیاسی و تحولات فکری جریانات روشنفکری سه دهه اخیر اطلاع و آگاهی دارند؟

بنا به شهادت تعداد بیشماری از افراد جداشده ی فرقه شما که عده بیشماری از آنان به کشور بازگشته و برخی نیز به کشورهای غربی پناه برده اند، شما و همسرتان در طول سالیان دراز با ایجاد روابط و مناسبات فاشیستی، خشن و با توجه به خصلت فرقه ای گروه زمینه هر گونه ارتباط انسانی افراد را با خانواده هایشان در سراسر دنیا از بین برده اید و امکان دسترسی افراد با دنیای خارج از حصارهای ذهنی و فیزیکی مجاهدین را برای افراد مذکورغیرممکن کرده اید به طوریکه اعضای سازمان مجاهدین از کم مطالعه ترین و بی اطلاع ترین نیروها بوده و می باشند آنان حتی قادر به تحلیل مسایل سیاسی روز نیستند ودر واقع نوعی عقب ماندگی فکری و سیاسی آنان را رنج می دهد. شما و من به خوبی می دانیم برای سالها که کمپ اشرف محل زندگی و فعالیت اعضای سازمان شما بود درخارج از شهر و دربیابانی واقع است که توسط سیم خاردار محصور شده و افراد به هیچوجه اجازه خروج از آن را نداشتند آنان بیش ازبیست سال است که از اشرف خارج نشده اند به جزدرسالهای شصت و هفتاد که اجازه خروجشان با نظرتشکیلات و برای مانور نظامی دربیابان های اطراف بوده است. براستی چرا اعضای مجاهدین با برنامه ریزی شما و همسرتان درچنین وضعیت و موقعیت اسفناکی بسرمی برند؟

در حالیکه هر روز در اروپا و امریکا صدها برنامه تلویزیونی، رادیوئی و هزاران نشریه، روزنامه و هفته نامه و ماهنامه های سیاسی، اجتماعی و ادبی و هنری تولید می شود اما اعضای تحت سلطه شما مجاز به دیدن، شنیدن و مطالعه و خواندن هیچکدام از رسانه های مذکور نبوده ونیستند و صرفا کتب و جزواتی را در دسترس اعضای خود قــرارمی دهید و خواندن آن را مجازکردید که مربوط به سازمان شما می شود که اغلب اوراقی بی محـتوا و تکــراری و کلیشه ای هستند و اگر فحش ها و دشنامهای رکیک سیاسی و غیر سیاسی را از آن حذف کنیم محتوایی برای مطالعه ندارد.

خانم مریم عضدانلو باز به تاکید از شما می پرسم چرا سالها درکمپ اشرف مشاهده شبکه های تلویزیونی و شنیدن رادیوهای کشورهای غربی ومطالعه و خواندن رسانه های گروهی جهان آزاد ممنوع بود؟ وافراد تحت سلطه شما فقط به تلویزیون مدار بسته می توانستند نگاه کنند و اخبار و تفسیرهای سیاسی را صرفا از کانال و فیلتر سازمان بشنوند و منابع دیگر کسب خبر برای اعضا مجاز نبود به طوریکه به اقرار همه افراد جدا شده از فرقه مجاهدین، داشتن یک  رادیوی جیبی آرزو و رویایی دست نیافتنی برای اعضای حاضر در تشکیلات مجاهدین بود و است؟

ادامه دارد …

لینک کوتاه: http://www.nimnegah.org/farsi/?p=2512

درباره ی آرش رضایی

مدیر وبسایت خبری، تحلیلی نیم نگاه

همچنین ببینید

جواد فیروزمند

تلاش مذبوحانه فرقه مجاهدین برای پاک کردن گذشته

تلاش مذبوحانه مجاهدین برای پاک کردن گذشته تلویزیون «vizionplus» آلبانی در روز ۲۶ نوامبر ۲۰۱۸ …