رهبر خودکامه و خودشیفته فرقه ستیزه جوی مجاهدین خلق

آرش رضایی ـ مدیر سایت نیم نگاه بیست و پنج اکتبر ۲۰۱۲ بررسی اعمال ، روحیات ، رفتار و کردار مسعود رجوی رهبرعقیدتی مجاهدین از منظر تحلیل روانکاوانه ، شخصیت “خودشیفته یا نارسیستیک” را برای ما تداعی می کند. خودشیفتگی بیماری اختلال شخصیت است که به خصوصیات و ویژگی های خاصی در فرد بیمار منجر … ادامه خواندن رهبر خودکامه و خودشیفته فرقه ستیزه جوی مجاهدین خلق