هنر و سینما
مجاهدین یک فرقه تروریستی است و سایت خبری و تحلیلی نیم نگاه درباره سازمان مجاهدین خلق، تروریسم، افراط گرایی مذهبی و بهره گیری از روش های خشونت آمیز رهبرعقیدتی و سران تشکیلات مسعود و مریم رجوی است که هم اکنون کادرهای تشکیلاتی آن در آلبانی در مقر جدید فرقه موسوم به اشرف 3 مستقر هستند.